Noored satuvad koolis kokku mitmete uute väljakutsetega, mis võivad tekitada stressi. Iga õpilane seisab silmitsi oma raskuste ja probleemidega, mille lahendamine võib keeruline olla. Sellest tulenevalt käisin Viimsi gümnaasiumi õpilasnõustajaga rääkimas peamistest stressitekitajatest. Samuti küsisin Ott Ojalt, Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumise eestvedajalt, nõuandeid pingega toimetulekuks.

Juba gümnaasiumi algus toob kaasa esimesed stressiallikad. Kümnendal klassil võib võtta uues keskkonnas kohanemine ja uute klassikaaslastega tutvumine kaua aega. Viimsi gümnaasiumi õpilasnõustaja mainis, et esimene kooliaste peab ära harjuma kooli juurde kuuluvate kohustustega nagu analüüsimine, esitlemine ja arutlemine, mida põhikoolis nii palju ette ei tulnud. Samuti peavad nad ise asjadega järje peal olema, sest õpetajad noorte kohustusi neile enam igapäevaselt meelde ei tuleta. Seega tuleb neil kiiresti iseseisvuda.

Üks levinumaid muresid, millega õpilased võitlevad, on väsimus ja ebapiisav uni. SEYLE (Säästame ja võimestame noori elusid Euroopas) projekti uuringust tuli välja, et lausa 38,4% küsitletud noortest väidavad, et on igal hommikul väsinud. Ühe põhjusena on välja toodud teismeliste mitmekülgne päevaplaan, kuhu peavad mahtuma õppimine, sõprade ja perega koosolemine, erinevad hobid ja mõne puhul ka töötamine. Magamatus võib omakorda kaasa tuua akadeemilise edukuse languse, keskendumisvõime halvenemise ja palju muud. Selleks, et seda kõike ennetada, tuleks ajaplaneerimine panna prioriteetide hulka. Sellele aitab kaasa kalendri või märkmiku omamine ja samuti tuleb suure koormuse puhul osata öelda mõnedele pakkumistele “ei”.

“Magamatus võib omakorda kaasa tuua akadeemilise edukuse languse, keskendumisvõime halvenemise ja palju muud.”

Kooli viimastes klassides on noored vanuses, kus soovitakse iseseisvuda, mis tähendab töölkäimist, juhiloa taotlemist, kaaslase leidmist, üksi elamist jne. Lühidalt öeldes soovitakse olla täiskasvanud inimene. Kuna selles vallas on noortel kogemusi veel vähevõitu, on iseseisvumine stressirohke protsess. Sellele lisaks toimub survestamine nii ühiskonna kui ka tuttavate poolt. Väga tihti kuulevad õpilased küsimust, et kelleks sa tahad saada ja enamjaolt oodatakse konkreetset vastust. See tekitab noortes pinget. Peas on palju küsimusi ja vastuste leidmine on keeruline. Võib tunduda, et kõik uksed on valla ja valikuid lõpmata palju ning see raskendab otsustamist. Kui tuleviku töökoht on veel udune, siis karjäärinõustaja aitab. Samuti võib abiks tulla eesmärkide püstitamine ja eesmärgini jõudmise teekond sammhaaval kirjapanemine.

Kahjuks kogevad pinget mingil määral enamus õpilasi, ka need, kellel oma aja kontrollimine selge. Stressiga tullakse toime erinevalt. Seda võidakse ignoreerida, näiteks puudutakse koolist või peidetakse end nutiseadme ekraani taha, mis tihtipeale probleeme suurendab. Võivad kaasneda riskikäitumised – suitsetamine, alkoholitarbimine ja muu sarnane. Selle asemel peaks mõtlema, mis on vaimsele tervisele hea. “Proovi magada regulaarselt ja piisavalt (teismeeas oleks 9 h ööpäevas normaalne), ilma piisava puhkuseta ei toimi meie keha hästi ja aju ei ole produktiivne,” ütles Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumise eestvedaja. Samuti pidas ta tähtsaks leida aega, et jalutada looduses ja teha kasvõi kergelt trenni, see hoiab elus värskemana ning aitab ajutiselt elutempo maha tõmmata. 

Kui mured on suured, siis on soovitatav pöörduda professionaali poole. Ott Oja soovitab alustada oma kooli psühholoogist, kes saaks kõige otsesemalt aidata ning päriselt sinu kõrval olla. Turvaliseks kohaks peab ta ka peaasi.ee veebinõustamist, mis just noortele mõeldud – sinna võib alati julgelt pöörduda.

Tänapäeval julgetakse vaimsest tervisest rohkem rääkida. Oja väitis: “Nüüd on inimesed valmis seda teemat arutama. Seal hulgas on mitmed kuulsused, kes jagavad lugusid oma vaimse tervise väljakutsetest. Inimesed, eriti noored, räägivad ka omakeskis rohkem vaimsest tervisest, mis veel mõned aastad tagasi ei olnud tavapärane. See on hästi tervislik.” Seega on murede jagamine tähtis samm hea tervise poole.