Viimsi vald toetab eelarvest ühekordsete toetustena 7–26-aastaseid viimsilasi, keda võib pidada noorte eeskujuks erinevates valdkondades ning kes on viimase jooksva aasta jooksul panustanud ühiskonna arengusse või saavutanud oma tegevuses kõrge taseme. 

Toetust võivad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud, noored, õpetajad, treenerid ja lapsevanemad, üksiku noore või noortegrupi toetamiseks ja tunnustamiseks.  

Taotluse saab esitada veebilehel.