Noortevolikogu uus koosseis. Foto: Ave-Liis Kivest

Viimsi noortevolikogu on vallavolikogu juures tegutsev noortest koosnev nõuandva õigusega esinduskogu, mis esindab noorte huve Viimsis. Nende tegevuse eesmärkideks on kaasarääkimine valla noorsootöö korralduslikes küsimustes, koostöö suurendamine volikogu ja vallavalitsuse vahel, noorte omaalgatusliku ja vabatahtliku tegevuse soodustamine, ürituste korraldamine ja noorte kaasamine vallaelu korraldamist puudutavatesse otsustusprotsessidesse.

Viimsi noortevolikogu 2022/2023 koosseisu moodustamiseks toimusid septembrikuus valimised. Kandideerida oli võimalik kõigil 14–26-aastastel noortel, kes elavad või õpivad Viimsi vallas. Noorte haaramiseks kandideerimisprotsessi toimusid külastused vallas asuvatesse koolidesse ja noortekeskusesse, kus tutvustati noortevolikogu töid ja tegemisi ning kuulajatel oli võimalus küsida täpsustavaid küsimusi.

Kandideerimisprotsessi lõppedes osutus valituks 17 noort, kellest 15 on noortevolikogu täisliikmed ning kaks vabaliikmed. 16. oktoobril toimus uue koosseisu esimene kohtumine, kus tutvuti täpsemalt põhimäärusega ja varasema tööga ning valiti juhatus. Taaskord otsustasid liikmed, et on sobilik jätkata esimehe ja kahe aseesimehega, mistõttu valiti esimeheks Sten Lang ning aseesimeesteks Elisabeth Juhansoo ning Liisi Kangro.

Viimsi noortevolikogu 2022/2023 koosseisu kuuluvad: Elisabeth Juhansoo, Elisabet Jääger, Hedvig Kaing, Liisi Kangro, Janno Kivi, Nora Kurisoo, Diana Kutšerova, Jan-Erik Kümnik, Sten Lang, Inger-Liis Link, Laura-Lisett Lugu, Luisa Nuka, Martin Aksel Porroson, Olga Simagina, Brit Maria Villand, Laura Västrik.