Aprillikuus toimus mitmeid noortega seotud projekte nii kodumaal kui ka kaugemal.

6. aprillil külastas Viimsi noortekeskust haridus- ja noorteameti (HARNO) noorteosakond. Haridus- ja noorteametit huvitas, millised on noorsootöö erinevad osapooled Viimsi vallas ning mis parasjagu noorsootöös käsil on, lähtuvalt noortevaldkonna arengukavast. Seetõttu tutvustas Viimsi noortevolikogu kohtumisel enda tegemisi, sealhulgas struktuuri, valimiskorda, koostööd noortekeskuse ja vallavalitsusega. Noortekeskus tutvustas asutust, selle struktuuri ja filiaalide tegemisi ja tulevikuplaane. Viimsi vallavalitsuse esindajad rääkisid noorsootööst kohaliku omavalitsuse tasandil, noorsootöö ümarlauast, rahvusvahelistest projektidest, tööst NEET-noortega, aga ka valdkondlikust arengukavast. HARNO noorteosakond tõdes hiljem, et neil oli rõõm näha, kui heades tingimustes noored Viimsis avatud noorsootöös osaleda saavad ning kui kompetentsed ja kõrgetasemelised töötajad nendega tegelevad.

4.–9. aprillil osalesid aga Viimsi noortekeskuse juhataja Kaire Tobias ning Viimsi noortevolikogu esimees Diana Kutšerova rahvusvahelises noorsootöö projektis Portugalis, mis keskendus noorte osaluse toetamisele kohalikul tasandil. Kohtumisel jagati häid noorsootöö praktikaid ning ühiselt kaardistati arengueeldusi ja probleemkohti noorte osaluse toetamiseks kohalikul tasandil. Samuti planeeriti tulevasi koostööprojekte ning laiendati Viimsi valla rahvusvahelise noorsootöö võrgustikku.

Haridus- ja noorteameti. Foto: Ave-Liis Kivest

Viimsi Noortekeskus

Avafoto: noortevaldkonna tegijad jagasid omavahel kogemusi Portugalis. Foto: erakogu