Viimsis kolm viimast aastat noortekeskuste tööd juhtinud Kaire Tobias paneb ameti maha ning suundub tagasi haridusmaastikule tarkust taga nõudma ja jagama. Ta on otsustanud pühendada oma elu maailma parandamisele, et Eesti oleks ka tulevikus väga heades kätes.

Sügisest Tallinna ülikooli magistriõppesse suunduva Kaire Tobiase uurimisvaldkonnaks on taastava õiguse põhimõtted ja nende mõju kogukonna turvalisusele. „Läbi sotsiaalkindlustusameti on see teenusena kättesaadav juba mõnda aega ja minu huvi on uurida seni tehtud töö vilju. Astun uuesti ka õpetaja ametisse, sest töö noortega on minu südameasi,” avaldab ta.

Inimesed on kõige olulisemad

Noortekeskuse suurim ülesanne on noorte iseseisvuse toetamine, lastes neil ise proovida, ise avastada ja ise otsustada. „Toetame õpilasi viisil, milleks tihti õpetajatel, peredel ja kitsa valdkonna huvikoolidel aega napib. Kui tuua konkreetseid näiteid, siis pakume õpiabi, jagame finantstarkust, meil on olemas kokandusring, korraliku sisustusega multimeediaruum, võimalused tegeleda keraamikaga, teha bändi, meisterdada, tegeleda kunstiga ja õppida rahvusvaheliste projektide kirjutamist. Tänu Erasmusele on meie noored oma kontaktivõrgustikku, teadmisi ja maailmapilti avardada saanud päris paljudes riikides, viimastel aastatel näiteks Portugalis, Hispaanias, Islandil, Rumeenias ja Prantsusmaal.”

Kes soovib lihtsalt puhata või toetavat õlga mõne argimure lahendamiseks, siis noortekeskus on ka selleks mõeldud. „Üks asi, mida me kindlasti ei paku, on mängudega sisustatud ekraaniaeg. Samas koolitöö tegemiseks või info otsimiseks saab meie avalikke arvuteid kenasti kasutada,” kinnitab Tobias.

Kõik ringid ja tegevused on noortele tasuta. „Noortekeskusesse tulles on vaja end registreerida. Lubame, et kõikide andmed on turvaliselt kaitstud. Kui on huvi mõnes piiratud osalejatega huviringis kaasa lüüa, siis tuleb sellest aegsasti noorsootöötajale märku anda ning nimi kirja panna. Kui mõni teema osutub ootamatult populaarseks ja kõik soovijad korraga osalema ei mahu, siis leiame üldjuhul viise, kuidas seda ka laiema publikuni tuua.”

Kõik noored on oodatud

Kaire Tobias kummutab arusaama, nagu oleks noortekeskus mõeldud probleemsetele ja väiksemate võimalustega perede lastele. „Püünsi ja Haabneeme keskustes käib päevas keskmiselt umbes 60 väga erineva profiiliga noort, meie eesmärk on pakkuda neile inspireerivat head turvalist keskkonda. Meil on ka väga kihvte kohalikke ja rahvusvahelisi partnereid, kelle algatus võib mõne noore jaoks olla elumuutev. Jah, kui näeme, et mõni keskusesse tulnud inimene vajab oma teel veidi rohkem abi, siis räägime me kõigepealt tema endaga ning vaatame sealt üheskoos edasi.”

Õpitakse ja õpetatakse märkama

Suurt tähelapanu pööratakse teemade valikul ka inimese tervisele. „Nii füüsilisele kui ka vaimsele,” rõhutab Tobias. Unistus iga keskuse juures töötavast psühholoogist ongi kahjuks hetkel vaid unistus, neid erialaspetsialiste ei jätku koolidessegi. Noorsootöötajad ei saa teha süvanõustamist, küll aga jagada üldteadmisi ja teha töötubasid, kus noored saavad ise märgata ja õppida metoodikaid iseenda ja sõprade aitamiseks. Suuremate probleemide korral aitavad noorsootöötajad leida vastava spetsialisti abi ning on noorte jaoks olemas. „Mind rõõmustab, et üldine teadlikkus abi otsimise võimalustest on noorte seas tõusnud ja mure korral julgevad nad ka meie poole pöörduda,” lisab ta.

Selle kõige taustal tuleb ka oma tiimi sees inimesi hoida. „Tihti kasutamegi selleks taastava õiguse metoodikaid, et teemadega süvitsi minna. Viimased aastad on ühiskonnas olnud niigi keerulised, mis nõuab omakorda minult kui juhilt suuremat märkamist ja panustamist oma töötajatesse, et nemad suudaksid omakorda noortele tuge pakkuda,” mõtiskleb Tobias.

Harjumaa noorsootöötajate kutsevõistlus pildil noorsootöötajad: Ave-Liis Kivest, Kristi Tagam, Kaire Tobias, Kertu Vahemets. Foto: erakogu

Ukraina noored on oodatud

Noortekeskusesse on teretulnud ka Ukrainast Eestisse jõudnud noored. “Kevadel tegime spetsiaalselt neile mõeldud tutvustusüritusi ning kõrvaltvaatajana võin öelda, et viimsilased võtsid uued kogukonna liikmed väga soojalt vastu,“ leiab Tobias. Keel ei olnud takistuseks, käiku läksid nii miimika kui ka erinevad digivahendid. „Suve algul regulaarsemalt keskusi külastanud noored on teadaolevalt juba kuskile edasi liikunud, kuid uutele tulijatele oleme me samuti alati avatud,” täpsustab ta.

Helgema tuleviku võti peitub noorsootöös

Kaire Tobias usub, et noorsootöö aitab kasvatada tervemat ühiskonda. „Meie ühine missioon on aidata noorel ennast mõista ja leida see, mis teda innustab, et tulevikus viiksid elu edasi terved, ennast teadlikumalt juhtivad noored, kes oskavad panustada nii endasse kui ka kogukonda.”

Selle ilusa jutu taustal on tegelikult vaja alustada noorsootöö ja seda tegevate inimeste väärtustamisest. „Tuleb luua tingimused, mis motiveeriksid inimesi ülikooli antud eriala õppima minema ja teadvustada selle väärtust ka laiemalt,” lisab Tobias.

Viimsi Noortekeskuse uuele juhile soovitab ta oma tulevases töös lähtuda inimestest. „Jälgi, märka, austa, kuula ära ning kujunda keskuste ruumidesse enesearengut pakkuv kasvukeskkond  just noortest lähtuvalt. Sinu kõrval on parim tiim, hoia ja väärtusta neid.” Mantlipärija selgub tema kinnitusel läbi konkursi ilmselt alles sügisel.

Noortekeskused Viimsi vallas

Viimsi noortekeskus

Aadress: Randvere tee 9, Haabneeme

Avatud: E–R kell 13–19

Püünsi noortekeskus

Aadress: Kooli tee 33, Püünsi

Avatud: E–R kell 12–18

Infot noortekeskuste tegemiste kohta leiab veebiaadressil www.viimsinoortekeskus.ee!