Soojal suvepäeval, 16. augustil korraldas Viimsi noortevolikogu noortekeskuses juba traditsioonilise ürituse Viimsi Innukate Ideede Diskussioon ehk VIID, mille peakorraldajaks oli tänavu noortevolikogu juhatuse liige Emma Sofia Nugis.

Üritus on maailmakohviku põhimõttel üles ehitatud ja selle eesmärk on tekitada diskussioone erinevatel teemadel. Diskussioonidel väljatoodu on sisendiks noortevolikogu järgmise aasta tegevustele.

Arutleti kolmel teemal: „21. sajandi kilplased: kliimaaktivistid“, „Digikool“ ning „Haridustee valimine – projektid välismaal või õppimine Eestis“. Üritusest võtsid osa aktiivsed Viimsi noored, lauajuhid, spetsialistid, protokollijad, aga ka vallavanem ja vallavalitsuse ametnikud.

Teemalauas “21. sajandi kilplased: kliimaaktivistid“ arutati keskkonna tähtsuse üle tänapäeval ning kuidas viia info selle kohta võimalikult paljude inimesteni. Arutelu käigus jõuti ideeni koostada Viimsisse prügikaart, kus oleksid välja toodud ka taaraautomaadid ja prügikastid. Lisaks arutleti koristustalgute ja taaskasutuspunktide üle.

„Digikooli“ lauas oli peamisteks teemadeks õppetöö digitaalne areng ja selle murekohad. Üheks lahenduseks pakuti näiteks välja õppematerjali ühtsesse õppekeskkonda laadimist. Kõik noored nõustusid, et digitaalne õpe on tulevik, mille arengusse peaks vald kindlasti panustama.

„Haridustee valimise“ lauas oli eesmärgiks selgitada, milline on kõrghariduse ja kutsehariduse tulevik ning millised võimalused ja projektid ootavad noori välismaal. 

Kõigis laudkondades toimusid sisukad ja kohati ka tulised arutelud noorte jaoks tähtsatel teemadel. Päev lõpetati teemalaudade kokkuvõtetega sooja aplausi saatel.