Kuigi Covid-19 viirus pani mitmed tegevused pausile või lükkas edasi, toimus vallas noorsootöö raames nii mõndagi põnevat.

Alates 2001. aastast tegutses  MTÜ Viimsi Huvikeskuse koosseisus Viimsi Noortekeskus. 2019. aastal loodi uus asutus Viimsi Noortekeskus ja avati uued noortekeskuse ruumid Haabneemes. 2020 oli noortekeskuse esimene täisaasta, mis tõi kaasa võimaluste laienemise uutes ruumides, huviringid (foto, disain, keraamika, kokandus) ning külastatavuse mitmekordse kasvu. Tänu sellele sai kaasata rohkem noori keskuste tegevuste planeerimisse ning ka tegevustesse. Koroonaajal ei jäädud samuti pausile, sest noorsootöötajad viisid tegevusi läbi virtuaalselt ning tegid ka tänavanoorsootööd.

Õpilasmalev

Viimsi noortekeskus oli möödunud aastal ka Viimsi õpilasmaleva põhikorraldajaks. Vaatamata koroonale toimus augustis 10-tööpäevane malevavahetus, kus osales 146 noort. Valla eelarves oli noorte palgaraha ning ENTK toetusest sai korraldada vaba aja üritusi, tellida särgid ja toitlustamise. 

Malev toimus juba kolmandat aastat vähemalt 100 noorele (vanuses 13–19), kuid soovijaid oleks rohkemgi. Lisaks vallavalitsusele on pikaaegsed maleva tööandjad Viimsi lasteaiad, vabaõhumuuseum ja Rannarahva muuseum. Mitmeaastased läbirääkimised on viinud selleni, et malevaga teevad koostööd ka paljud kohalikud ettevõtjad.

Rahvusvaheline koostöö

Aasta alguses osalesid Viimsi noored koos noortekekuse töötajatega noorsoovahetuses Puente Genilis, kuid teised eelmiseks aastaks plaanitud noorsoovahetused ja seminarid Prantsusmaal Lyonis ja Hispaanias Puente Genil lükkusid Covid-19 leviku tõttu edasi. Aasta alguses saime vastu võtta kaks praktikanti Kölnist, kes sooritasid oma praktika noortekeskustes.

Noorte tunnustamine

Vastavalt noorte tunnustamise korrale on vald koostöös noortega korraldanud kolm tunnustamise koosolekut ja eraldanud 2020. aasta jooksul noorte toetuseks üle 6500 euro. Tunnustuse on pälvinud 23 noort.

Noortevolikogu

Pärast seda, kui noortevolikogul on oma ruumid, on nende tegevus aktiviseerunud, nad on saanud osaleda koolitustel Eestis ja välismaal, teevad head koostööd teiste noortevolikogude ja Eesti Noorteühenduste Liiduga. Igal aastal on korraldanud VIIDi.

Eesti Noorsootöö Keskuse poolt välja kuulutatud noorsootöötajate tunnustuskonkursil pälvis Viimsi noortevolikogu haridus- ja teadusministeeriumi ja ENTK poolt aasta osaluskogu 2019 tiitli, mis anti üle 2020. aastal. Eesti Noorteühenduste Liidu poolt saadi 2020. aastal parima osaluskogu tiitel.

Koostöögruppide projekt

Viimsi osales koos kuue omavalitsusega Eesti Noorsootöö Keskuse poolt rahastatud koostöögruppide projektis „Uuenduslike noorsootöö mudelite väljatöötamine ja rakendamine noorte sotsiaalse tõrjutuse ennetamiseks“.  

Programmi eesmärk on läbi uuenduslike noorsootöö mudelite luua uusi võimalusi ja kaasata rohkem noori noorsootöösse. Osalevad omavalitsused on analüüsinud piirkonna noorsootöö kitsaskohti ja noorte vajadusi, seadnud endale arengueesmärgid ning koos valdkondlike ekspertidega töötanud välja uuenduslikud mudelid, mida piloteeritakse kahe aasta jooksul. 

Programmi raames toimusid noorsootöötajate õppevisiidid, kaks sisuloojate koolitust Viimsi noortele, „Tagasi noorsootöösse“ projekti käivitamine ning INFOHUNT projekti loomine. Viimane puudutab noorte infoportaali ja äpi loomist. Tänu sellele projektile on näiteks Viimsi noortekeskuses olemas kõik vahendid videote loomiseks (troon, kaamera, arvutiprogrammid jne) 

Peamised tegevused programmis on olemasolevate noorsootööteenuste arendamine, uute teenuste loomine ja noorsootöös osalemise võimaluste laiendamine erinevate teenuste kaudu. Sealhulgas:

• luuakse andmebaas vabatahtlikest, kes soovivad panustada noortevaldkonda;

• luuakse digilahendus, milles noortele mõeldud piirkonna info (sündmused, üritused jm) on koondatud ühisesse veebikeskkonda. Veebikeskkonna baasil luuakse infoäpp ja chatbot;

• YouTube Factory tegevused, mille raames koolitatakse piirkonnas 360 juutuuberit/sisuloojat, kes hakkavad tootma kvaliteetse sisuga infot noortele (videoklipid, vlogid);

• piirkonna noorsootöötajate vahetused (kokku 19 noortekeskuses).