25. novembril oli Viimsi gümnaasiumi saksa keele õppijatel võimalus osaleda Goethe instituudi loodud simulatsioonimängus „Kliimaneutraalne linn“. Mängu osalejaid valiti kolmest Eestimaa koolist, et pakkuda õpilastele kogemuslikku õppimisvõimalust ja tõsta teadlikkust kliimamuutusest ning sellega kaasnevatest probleemidest. 

Mängu eesmärk oli leida erinevaid võimalusi ja kompromisse rohelisema keskkonna loomiseks. Igale õpilasele jagati kujutletavas linnas roll, millest lähtudes pidid nad langetama otsuseid ja otsima erinevaid meetodeid kliimamuutuste vähendamiseks. Kuna mängu tulemus ei olnud ette määratud, said osalejad leida erinevaid lahendusi, pannes proovile läbirääkimisoskused ja otsides kompromisse, mis sobiks erinevate vaatenurkade ja vajadustega. Õpilased said teadlikumaks erinevatest kliimamuutust soodustavatest teguritest ning võimalustest nende vähendamiseks.

Pikalt arutleti, kuidas vähendada elektri- ja soojuse tootmist fossiilkütuste abil, mis on üheks suurimaks kliimamuutuse eelduseks. Samuti käsitleti probleeme nagu tööstuse poolt toodetav reostus, liiklusest tulenevad heitgaasid ja liigne tarbimine.

Murekohti on palju, ent leidub ka lahendusi, et probleeme vähendada. Taaskasutamine aitab madaldada ületootmist tehastes, liikumine jalgsi või jalgrattaga vähendab süsihappegaasi heidet. Elektriautode või päikesepaneelide kasutamine on suureks abiks, et tõsta praegu vaid veerandikult kasutusel olevaid taastuvaid energiaallikaid. Mõistagi ei ole selline teguviis kõigile inimestele majanduslikel või tervislikel põhjustel võimalik, kuid mida rohkem on neid, kes tarbimise tagajärgede eest vastutavad, seda lihtsam on kliima soojenemist aeglustada. Õpilased püüdsid leida lahendusi, mis sobiksid suuremale enamikule inimestest. Ning teoreetiliselt on kliimaneutraalne eluviis võimalik peaaegu igaühele.

Enda seisukohtade kinnitamiseks oli õpilastel võimalus arendada argumendi püstitamise ja läbirääkimise oskuseid, et endaga kaasata teiste mõtteviise ja arvamusi. Osalejad arvavad, et tegemist oli väga huvitava ning samas ka lõbusa mänguga, mis lisaks kliimamuutustega seotud teadmistele, andis võimaluse üksteist paremini tundma õppida. Kõik nõustusid, et kliimamuutus on väga suur probleem, ning noored, kelle kätes on tulevik, peavad selle probleemi tõsidust mõistma ja juba varakult mõtlema võimalikele lahendustele. „Paljud inimesed on väga mugavad ega soovi ellu muudatusi. Kui aga samamoodi jätkata, pole praegune terve eluviis tuleviku põlvkondadele enam võimalik,” ütleb kliimamängus osalenud õpilane Joanna.

Tõsiasi on, et keskkonna rohelisemaks muutmine nõuab kõigilt vastutustunnet ning kliimamuutus ei lõppe enne, kui igaüks on valmis muutuma.