MLA Viimsi Lasteaiad: lapsevanemad, olgem vastutustundlikud!

Lasteaed on koostanud ennetustöö juhised lapsevanematele ja lasteaiaõpetajatele. Samuti on kasutusel desinfitseerimisvahendid ning vajadusel isikukaitsevahendid.

Lasteaia ruume tuulutatakse igal võimalusel, kui lapsed ei viibi rühmaruumis. Lasteaed on soovitanud lasteaeda saabumisel ja lahkumisel hoida peredel omavahelist distantsi ning riietusruumis viibida mitte rohkem kui kahel perel korraga. Oleme soovitanud peredel lasteaeda tulekuks või lahkumiseks varuda aega.

Lasteaed on koostanud peredele deklaratsiooni, millega kinnitatakse, et pereliikmed ei ole viimase 14 päeva jooksul reisinud.

Lasteaed on soovitanud lapsevanematel üldruume mitte kasutada. Koosolekud ja lasteaia üritused toimuvad vastavalt HTM-i ja Terviseameti juhistele. 

Maie Roos
Maie Roos

Kõik haigustunnused (eriti respiratoorsed) on praeguses olukorras kõrget tähelepanu nõudvad, teeme peredega igakülgset koostööd. Selleks, et hoida lasteaeda turvalise keskkonnana on lasteaeda on oodatud ainult terved lapsed.

Lasteaed lähtub HTM-i ja Terviseameti soovitustest, mille kohaselt tuleb haigustunnustega lapsed koju saata.  Kõige suurem riskikoht on lapsevanema vastutustundetu suhtumine ja lasteaia soovitustega mittearvestamine.

Juhuks kui selgub, et kellelegi lastest on koroona või on ta koroonahaigega kokku puutunud, siis asub tööle selliseks olukorraks moodustatud kriisimeeskond, kes vaatab kõik juhtumid üle ja võtab koostöös Terviseameti ja Viimsi vallavalitsusega vastu otsused edasisteks tegevusteks.

Lasteaia rühma ja/või maja sulgemine otsustatakse juhtumispõhiselt. Võimaliku riikliku eriolukorra tingimustes jäävad  lasteaia majades avatuks valverühmad vastavalt olukorrale ning rakendatakse distantsõpet.