Viimsi õpilasmalev tähistab sel suvel oma 20. juubelit ja annab koostöös kohalike ettevõtetega nüüd ka võimaluse saada noortel oma esimene töökogemus ja luua ettevõtetega kontakte tulevikuks.

Õpilasmaleva raames noortele tööd pakkuva Koduekstra personalijuhi Maret Härm-Tilki sõnul on koostöö noortega väga oluline. „Aeg läheb edasi, mitte tagasi. Noori tasub kuulata, sest nende mõtted on värsked ja julged,“ kinnitab ta Viimsi Teatajale. „Ootame enda juurde sama teotahtelisi noori inimesi nagu see on olnud eelnevatel aastatel.“

Personalijuht soovitab noortel mitte karta küsida ja uurida. „Samas teha ka ise ettepanekuid,“ julgustab ta. „Teie tulete väljast poolt ja näete seda, mida meie, tööandjad, enam ise võibolla näha ei oska.“

Julge endast rääkida!

„Kuna me müüme laste- ja noortetoa sisustust, siis üks hea põhjus noorte kaasamiseks, on muidugi nende trenditeadlikkus ja teistsugune ümbrusetaju,“ selgitab Evelin Toom ettevõttest Modern Kids Interior. „Kui olin ise sama noor, käisime sõbrannaga erinevate asutuste ustele koputamas,“ meenutab ta.

„Pakkusime ennast aiandisse rohima, ühiskondlikku sauna saunavihtasid tegema, poodi assistendiks – meil oli palju pealehakkamist, aga jõukohast tööd meile väikeses alevis tol suvel ei jätkunud. Hiljem saime tutvuste kaudu tööd maasikakorjajatena ja müüjate asendajatena. Mul on hea meel, et nüüd on töömalev, mis noored ja ettevõtted kokku viib.“

Naise sõnul ei pruugi noor veel kõiki oma tugevusi teada, aga ta võiks proovida tööandjale endast rääkida. „Kas Sulle meeldib suhelda või pigem arvutiga töötada? Kas Sulle meeldib rohkem loomingulisus või süsteemsus?“ toob ta näite jututeemadest.

Juhul, kui on võimalik valida erinevate tööülesannete vahel, annab see tööandjale võimaluse pakkuda just konkreetsele noorele sobivat tööd. „Muidugi tuleb igas töös silmitsi seista ka ülesannetega, mis ei ole põnevad, aga vajavad ära tegemist. Sellised töökogemused on samuti väärtuslikud.“

Tulevase töökarjääri alguspunkt

„Meie jaoks on oluline, et kohalik noor teaks, millised ettevõtted Viimsis tegutsevad, millega need ettevõtted tegelevad, milliseid töid pakuvad ning ehk paneb malevas saadud kogemus mõtte liikuma ka tulevase eriala valikuks,“ selgitab Viimsi Hambakliinik OÜ turundusjuht ja juhatuse liige Jaanika Lauk.

„Me näeme, et malev on suurepärane võimalus kohalikud ettevõtted, vald ja noored üksteisele lähemale tuua, luua sünergia ja koostöö, mis tugevdab meie kohalikku kogukonda,“ selgitab ta.

Eelmise aasta kogemus näitas, et noored on asjalikumad ning julgemad, kui me teinekord arvame, võtab ta senised kogemused koostöös noortega kokku. „Meie soovitus noortele on võimalikult palju uurida, küsida, õppida antud võimalusest ning astuda mugavusstsoonist välja, olla julge ning proaktiivne, et maleva lõppedes oleks hea tunne nii tehtud töö kui enda arengu üle,“ soovitab Lauk.

Täna malevas, homme tööl!

„Noored on meie töötajate järelkasv,“ kinnitab Margit Täht Viimsi Selverist. „Ootame rõõmsaid ja särasilmseid noori, kes on huvitatud vastu võtma uusi väljakutseid.“

Tööle saabuvatel noortel soovitab ta hoida distsipliini. „Vastuvõetud väljakutseid tasub võtta tõsiselt. See on hea võimalus saada tööalast väljaõpet ja kogemusi, mis tulevikus on igale noorele ainult kasuks.“

KOMMENTAAR

Kolimiseelne raamatukogu ootab noori pikisilmi appi

Tiiu Valm

Viimsi Vallaraamatukogu enam kui 9000 registreeritud lugejast on kolmandik noored ja lapsed, kes on suured raamatuhuvilised. Kui valitseb üldine arvamus, et noorte raamatukogude külastus väheneb, siis meie Viimsis selle üle küll kurta ei või.

Tõenäoliselt põhjendab see ka õpilasmalevas osalejate huvi tulla tööle raamatukogusse. Huvi on vastastikune, sest raamatukogupoolselt saame nii ka tagasisidet noorte huvidest ja lugemissoovidest. Samas aitavad noored meid raamaturiiulite korrastamisel või mõne muu olulise praktilise töö tegemisel, milleks pole igapäevatöö kõrval aega jäänud.

Olen teadlik, et meile sooviks tööle tulla rohkemgi kui kaks noort, kuid raamatukogu ruumikitsikus pole kahjuks võimaldanud noorte arvu suurendada.

Kuna raamatukogul seisab peagi ees kolimine uutesse ruumidesse ja samal ajal jätkub suvine, aktiivne raamatukoguteenindus, siis ootame malevlasi pikisilmi. Noored tegelevad raamatukoguriiulite tavapärase korrastamisega, aga kogevad ka midagi uut ja põnevat.

Uues raamatukogus on kavas kasutusele võtta RFID-tehnoloogial põhinev iseteeninduslik  raamatute laenutus- ja tagastussüsteem, milleks on vajalik eeltöö: igale teavikule tuleb kleepida tuvastuskleebis ja siduda see raamatukogutarkvaras raamatukirjega.

Soovituseks noortele: ole tööandja antud ülesannete täitmisel täpne, sest teie tööst oleneb, et lugejad ja ka raamatukogu töötajad leiaksid vajalikud teavikud üles. Ja loomulikult, olles „raamatute maailmas“, leidke ka endale mingi põnev/huvitav raamat lugemiseks. Ole loov ja initsiatiiviks, siis tekkivad ka head koostöösuhted.

Tiiu Valm, Viimsi Raamatukogu direktor