Suvel toimunud õpilasmalevast sai osa 146 Viimsi vallas elavat ja/või õppivat 13-19-aastast noort.

Viimsi õpilasmalev on töö- ja puhkelaager, mis ühendab endas töötamist ja erinevaid meeskondlikke tegevusi. Õpilasmaleva peamine eesmärk on noorte konkurentsivõime kasvatamine tööturul, pakkudes esmase töökogemuse saamise võimalust. 

Lähtudes eesmärgist, pidid noored läbima õigeaegselt kandideerimisprotsessi – esitama kandideerimisavalduse ja -dokumendid, osalema töövestlusel ning tööseadusandluse ja -ohutuse koolitusel. Kandideerimisprotsessi edukal läbimisel ootas noori malevasuvi kas I või II vahetuses.

Tallinna töötukassa karjäärikeskuse karjäärikoolitus. Foto: Birgit Eesalu

Malevasuve jooksul oli noortel võimalik töötada heakorrarühmades ning ettevõtetes. Heakorrarühmades töötades panustasid noored Viimsi valla üldisesse heaolusse. Heakorrarühmad koristasid randu, pesid seintelt graffitit, korrastasid mänguväljakuid ja asutuste ruume või haljasalasid ning rohisid. Sarnaselt heakorrarühmadele olid tööd ettevõtetes seinast seina. Noortel oli võimalus töötada administraatorina, planeerida ja ellu viia üritusi, panna välja kaupa, teenindada kliente ning toetada ettevõtete personali jooksvates küsimustes. 

Töövälisel ajal oli noortele ette nähtud vaba aja tegevused, mis keskendusid peamiselt sotsiaalse ja kodanikupädevuse, õpi- ja suhtlus- ning matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalase pädevuse arendamisele. Seetõttu oli noortel võimalik osaleda rahatarkuse töötoas ja karjäärikoolitusel, külastada PROTO avastustehast ja Super Skyparki, vaadata tööga seonduvaid filme, treenida end MyFitnessi noortetreeningul, veeta õhtu välisvabatahtlikega jne. 

Maleva II vahetuses tähistati ka ühiselt rahvusvahelist noortepäeva, mida planeerisid ja viisid ellu noored, kes töötasid I ja II vahetuses heakorrarühmades. Eriilmelisel noortepäeval said noored teadmisi erinevatest kultuuridest, noorsootöö põhimõtetest ning nutifotograafiast. Lisaks mängiti noorte seas populaarsust kogunud seltskonnamängu „Maffia” ning nauditi noorte endi küpsetatud pannkooke. Noortepäeva lõpetas aga meeleolukas noored vs vallavalitsus lauajalgpalliturniir, kus seekord osutusid võitjateks noored. Viimsi sellesuvist õpilasmalevat korraldas Viimsi  Noortekeskus koostöös Viimsi vallavalitsuse, Tallinna töötukassa karjäärikeskuse ning Viimsi vallas tegutsevate ettevõtetega (Viimsi Hambakliinik, Cafe Lyon, Viimsi Selver, Viimsi Keskuse Apollo, Viimsi Koduekstra, Sportland Viimsi, Viimsi Pingu’s English, Viimsi Delice Toidupood, Tallinn Viimsi SPA, Põnnipesa Lasteaed, OKO Restoranid OÜ ning Viimsi vabaõhumuuseum). Vaba aja tegevusi rahastas haridus- ja noorteamet „Malevasuvi 2022” taotlusvoorust.