Meie koduvallas on mitmeid piirkondi, mille täit potentsiaali pole seni veel ära kasutatud. Üheks selliseks on Lubja klindiastang ehk pangapealne ala, mis jääb Haabneeme keskusest Randvere poole liikudes paremat kätt ning algab Põhjakonna trepiga ja lõpeb ühe valla olulise maamärgi – Viimsi ülemise tuletorniga.

Tõenäoliselt oli klindiastang tänase Viimsi esimene jalatäis maapinda, mis mereveest kerkides kuivaks jäi. Enam kui 11 tuhandeks aastaks jäi ala praktiliselt puutumatuks kuni möödunud sajandi teises pooles hõivas nõukogude sõjavägi omale kütuseladu ehitades piirkonna. Huvitava mälumängu faktina on teadmine, et ala on suurima absoluutse kõrgusega Põhja-Eesti rannikumadalikul säilinud lavamaa jäänuksaar, kus maapinna absoluutne kõrgus ulatub kuni 52 meetrini üle merepinna.

Õnneks oli Viimsi üldplaneeringu omaaegsetel koostajatel ettenägelikkust ning määratlesid ala kohaliku tähtsusega kaitsealaks ning nägid sinna ette pikliku siiluna paikneva rohekoridori säilimise. Maakeeli öeldes tähendab see astangu servast 60 m ehituskeelu vööndit, kuhu elamute ja muude hoonete ehitamine pole lubatud. Rohevööndisse jäävad maad kuuluvad nii eraomanikele kui vallale, mis teeb ala tervikliku arendamise mõneti keerulisemaks ja eeldab ühist kokkulepet. Mitmed maaomanikud näevad ühises rohe- ja puhkeala rajamises kasu ka oma kinnistu väärtusele ja on seepärast juba andnud jupi talle kuuluvast maast vallale kasutamiseks avaliku ala väljaarendamiseks. Kuna minu visiooni järgi on klindiastang meeldiv paik, kus meie koduvalla inimesed ja külalised saavad puhata, mängida ja sportida, siis loodan, et edasiste arenduste puhul on maade eraomanikud sama mõistvad kui seni. 

Unistus saab teoks

Eelmisel aastal valmis kõnealuse ala teemaplaneeringu eskiisprojekt, millega on täna tühermaana seisvale alale kavandatud mänguväljakud, piknikuplatsid, vaateplatvorm ja -torn ning kohvikuga kogukonnamaja vaatega merele. Veel aastate eest hullumeelse ideena välja käidud mõte on tänaseks reaalset tulemust andmas ning  esimese suurema objektina saab septembri lõpuks valmis vahva mänguväljak lastele ja terviseala eakatele.

Tõustes Põhjakonna trepist üles on vasakut kätt ligemale 2500 ruutmeetrine plats, kuhu uus mänguväljak ja terviseala tulevadki. Aastakümneid tagasi on sellest kohast tõenäoliselt paekivi murtud ning ümbrusesse pinnast kuhjatud, mille tulemusena on moodustunud omapärane süvend. Tänu süvendit ümbritsevatele puudele on lastele ja eakatele mõeldud  ala praktiliselt tuulevaikne, kuigi asub otse astangu serval.

Kui muidu on kombeks ehitada väiksemaid mänguväljakuid ning platse sporditrenažööridega ja puhkamiseks teineteisest eraldi, siis uudse lahendusena on sel korral toodud need kõik ühtekokku. Eks aeg näitab, kuidas see tööle hakkab. Kuna ala on piisavalt suur, on arhitekt selle erineval tasapindadel terrassidega liigendanud ja muidu ilmetu plats on saanud uue põneva ilme. Platsi pinnasekate on teadlikult valitud suures osas vett läbi laskva kattega nagu kooremultš, liiv, muru, et vältida vihmavee kogunemist ning vajadust rajada kulukaid äravoolusüsteeme. Pehme pinnakate sobib ka mängimiseks ja sportimiseks ning vähendab võimalusi end kukkudes vigastada. 

Tegemist jagub nii lastele kui eakatele

Võib juba ette aimata, et kui mudilastele kujuneb lemmikatraktsiooniks liumägi, siis veidi vanematele lastele pakub ronimisrõõmu suur ämblikuvõrku meenutav köitest põimitud püramiid. Mänguplatsi arhitektid on oma töö nimetanud „Maa-alused“, kuna alal saab olema mitmeid koopaid ja käike, millest läbi pugeda. Erinevate turnimisatraktsioonide, kiikede ja trenažööride valikul on vald tellijana teadlikult püüdnud võimalikult vähe kasutada standardtooteid, mis lõpptulemusena pakub huvilistele rohkelt avastamisrõõmu. Kuid kõike ei jõuagi kirjasõnas seletada ning peagi on igaüks ise oodatud platsi uudistama. 

Eakate terviseala on aga mõeldud minuvanustele ehk pensioniealistele, aga miks mitte ka noorematele, kes soovivad arendada tasakaalu ja liikuvust. Eesti liikumissoovituste järgi on väga oluline teha kolm või rohkem korda nädalas venitus- ja tasakaaluharjutusi, et ennetada kukkumisi ja luumurde. Talv ju peagi käes ning õige aeg alustada ennetustööga parema tervise ja enesetunde heaks. Peagi on selleks suurepärane võimalus värskes õhus ja lummava vaatega paigas, Lubja klindipealsel. 

Usun, et klindipealse läbimõeldud korrastamise üle rõõmustavad mitte ainult lähipiirkonnas elavad Lubja, Pärnamäe ja Haabneeme inimesed, vaid ka kaugema kandi viimsilased ning ka külalised Eestist ja välismaalt. Paljud Lubja ja Pärnamäe küla elanikud pääsevad Põhjakonna trepi kaudu jalgsi kõige otsemat teed Haabneeme keskusesse. Samuti jääb see noorte kooliteele, kes igal hommikul ja õhtul mäe pealt alla Viimsi ja Haabneeme põhikoolidesse, gümnaasiumi või huviringidesse käivad. Seni ringiga ümber Viimsi või üle songermaa liikuma pidanud lapsed saavad osa olulise jupi oma kooliteest korda ning mänguplatsile rajatav korralik valgustus muudab selle pimedatel sügis- ja talveõhtutel kindlasti ka turvalisemaks.

Püsivus viib sihile

Nagu öeldud, on see vaid ühe suure protsessi algus. Lubja küla inimesed on oma jõududega tuletorni juurde aastate eest rajanud laulu- ja lõkkeplatsi, kus on koos käinud suur osa Viimsist. Aastate jooksul on see aga omajagu kulunud ning vajab hädasti uuendamist. Klindipealse eskiisprojektiga on visandatud praeguse külaplatsi alale kogu Viimsi rahvale ja külalistele mõeldud kogukonnamaja, kus korraldada kõikvõimalikke näituseid, kontserte ja etendusi. 

Katteta lubaduste andmine ei tee kedagi õnnelikumaks, mistõttu ei oska ma täna ennustada, millal me uue maja sisseõnnistamiseni jõuame. Kuid senine kogemus ütleb, et alati tasub suurelt mõelda ja järjepideva toimetamisega jõuame kindlasti ka ükskord selleni. Unistasin ma ju 30 aastat tagasi Lubja küla keskusega ühendavast trepist ning tänaseks on see valmis ning kenasti vastu võetud nii igapäevaste liikujate kui spordivõistluste korraldajate ja turistide seas. Küll ma ülejäänud ideed ka ellu viin, kui jagub toetajaid, kellelt ammutan jõudu ja motivatsiooni. 

Klindipealne on ideaalne koht üle puudelatvade ulatuva merevaatega platvormi rajamiseks, millelt on näha nii valla läänekallas kui kogu Haabneeme alevik, aga ka Tallinn oma äratuntava siluetiga. Turvaliselt ja läbimõeldult väärib eksponeerimist ilmselt Põhjasõja ajal sõjalistel eesmärkidel uuristatud ajalooline Kuradikoobas. Kevadine liigvesi on võimalik suunata ühte kogumiskraavi ja rajada mööda astangut langev põnev veekaskaad ühes seda ületavate treppide ja jalgradadega. 

Lubja küla inimesed on lahked ning rõõmuga ootame kõiki meile külla. Tulge, liikuge, mängige, puhake, uudistage ja saame oma valla eriliste paikadega paremini tuttavaks!