Tänu KIK-i (Keskkonnainvesteeringute Keskuse) rahastusele said MLA Viimsi Lasteaedade 10 koolieelikute gruppi osaleda Muraste Looduskooli korraldatavas Keila-Joa parkmetsa ja jõe õppeprogrammis.

See programm on läbinud Eesti Keskkonnahariduse Ühingu poolt käivitatud kvaliteedihindamise ning saanud kvaliteedi- ehk murakamärgi. Esimestena said sellest programmist osa Päikeseratta lasteaia koolieelikud. Õpiti tundma erinevaid pargitüüpe, tutvuti veevoolukogude ja nende osadega. Räägiti kaladest ja veelindudest. Uudistasime ja õppisime tundma tuntumaid leht- ja okaspuid. Isegi õpetajatele üllatuseks vajas meeldetuletamist, et kastan on Eestisse sisse toodud puu, mida võib leida vaid parkidest. Kuigi puid oleme tihti ka lasteaias õppinud, kippusid mõned ikka segi minema. Loodusgiid lohutas, et seda juhtub üsna pikalt veel kooli ajalgi. Väga põnev oli ka puukoorest laevukeste ujutamine, et näha, kui kiiresti vesi voolab.

Programm oli hariv ja lastele on alati põnev bussisõit kodukandist veidi kaugemale.

Tekst: Eve Rebane, MLA Viimsi Lasteaiad Päikeseratta maja õpetaja

Fotod: erakogu