Vasakult: Ingrid Kõluvere, Eve Hintsov, Triine-Liis Merbach, Reet Lepp, Bridget Philipson (Ühendkuningriigi parlamendi liige), Maigi Pendra, Maie Roos, Jürgen Ojalo (Briti saatkond), Liia Unnuk. Foto: erakogu
Vasakult: Ingrid Kõluvere, Eve Hintsov, Triine-Liis Merbach, Reet Lepp, Bridget Philipson (Ühendkuningriigi parlamendi liige), Maigi Pendra, Maie Roos, Jürgen Ojalo (Briti saatkond), Liia Unnuk. Foto: erakogu

1. novembril külastasid MLA Viimsi Lasteaedade Laanelinnu maja Ühendkuningriigi parlamendi liige Bridget Philipson, tema nõunik Owain Mumfordi ning ajalehtede The Guardian ja The Telegraph ajakirjanikud.

Sellest, kuidas Eesti alusharidussüsteem praktikas välja näeb, saadi ülevaade Laanelinnu lasteaia rühmade õppetegevustega tutvudes. Alushariduse korraldusest nii Viimsis kui ka Eestis laiemalt räägiti põhjalikumalt ühises vestlusringis MLA Viimsi Lasteaedade esindajatega. Külalistele huvi pakkunud teemadest tõusid esile lasteaia päevakavaga seonduvad küsimused, erivajadustega laste toetamise tugisüsteem, õpetajate töökorraldus, õppe-kasvatustöö järelevalve korraldus, lasteaedade rahastussüsteem, Eesti õpetajate järelkasv.

Bridget Philipson kuulub opositsiooni leiboristide hulka, tema fookus on haridusteemadel ning Eesti visiidi peamiseks eesmärgiks oli siinse alusharidusega tutvumine.