Kutsume lapsevanemaid Viimsi valla 7–19-aastaste noorte spordihuvi toetuseks spordiklubile kinnitust esitama

Mida lapsevanema kinnitus klubile ja noorele annab?

Alates 1. oktoobrist kuni 1. detsembrini on lapsevanemal võimalus oma lapse toetus kinnitada läbi Tallinna e-teenindussüsteemi (Viimsi kasutab sama platvormi). Vajalik on kas ID-kaart või mobiil-ID kaardiga autentimise võimalus. Juhul kui antud tegevust ei ole võimalik teha, siis esitada kirjalik avaldus koos lapse täisnime, isikukoodi ning klubi nimega e-posti aadressile: kaija.magi@viimsivv.ee või täita avaldus vallamajas kohapeal.

Lapsevanema kinnituse alusel eraldab Viimsi vald klubile üks kord aastas kalendriaasta eest toetust, mida klubi saab kasutada 7-19-aastaste laste ja noorte treenerite EKR-i 4.- 8. tasemega treeneri töötasuks, spordirajatiste ja/või -ehitiste üüri-/rendikuludeks ja kuni 30% ulatuses muude sporditegevusega seotud põhjendatud kulude katteks (võistlustel osalemisega seotud kulud: transport, majutus, toitlustus ja osavõtutasud, spordiinventari ja -varustuse soetamise kulud, spordilaagritega seotud kulud: transport, majutus, spordiehitiste üüri/rendikulud, toitlustamine).

Üldjuhul on lapsevanema kinnituse saanud noortel igakuine osalustasu väiksem.
Juhul kui noor otsustab klubist lahkuda on lapsevanemal kohustus ka klubilt kinnitus ära võtta. Vastasel juhul esitab klubi meile valeandmeid ning klubi toetusest ilma jääda.

Rohkem infot Viimsi valla kodulehelt.