11. jaanuaril tutvusid Viimsi noored ja vallajuhid uue põneva lauamänguga K.O.V, mis on mõeldud noorte ja otsustajate omavahelise arutelu toetamiseks. Kaardimängu esitles endine Viimsi noortevolikogu liige ja esimees Gerttu Osa.

K.O.V ehk Koos Otsustame Vesteldes on lauamäng, mis aitab kaardistada kohaliku omavalitsuse noorsootöö ning vaba aja hetkeolukorda noorte ja otsustajate perspektiivist. Mängus käsitletakse kaartide abi erinevaid olulisi teemasid, näiteks teadus, transport, vabatahtlik töö jne. Mängimiseks on tarvis vähemalt kahte inimest, kellest üks on otsustaja ja teine noore positsioonil inimene. Soovitav on mängida suuremates gruppides, kus on neli kuni kümme osalejat. Otsustajaid ja noori ei pea olema mängus võrdselt, kuigi mõlemad osapooled peavad olema esindatud. Otsustaja rollides võivad olla kohaliku omavalitsuse (KOV) juhid, ametnikud, töötajad, KOV-i hallatavate asutuste juhid, volikogu liikmed jne. Noorte rolli sobivad need, kes eelpool nimetatud positsioonidel ei tegutse ning on soovitavalt kuni 30-aastased piirkonnas elavad ja tegutsevad inimesed. Otsustajad ja noored moodustavad mängus kaks vastastikust gruppi.

Mängu soovituslikud kasutuskohad on näiteks noortevolikogude esindajate ja KOV-i otsustajate koosolekud, õpilasesinduste arutelud kooli juhtkonna või otsustajatega, teiste noori kaasavate osalusvormide tegevused jne.

Lauamäng K.O.V ehk Koos Otsustame Vesteldes on valminud projekti Democracy Reloading raames.

Avafoto: uus lauamäng pakub noortele ja vallajuhtidele võimalusi aruteludeks. Foto: Birgit Eesalu