Pärast COVID-19 aega, kui ka rahvusvaheline noorsootöö toimus Zoomi ja e-mailide vahendusel, on rõõm, et saame taas jätkata pooleli jäänud rahvusvaheliste projektidega ja alustada uutega.  

23.–29. märsil toimus Eesti Noorsootöötajate Kogu (ENK) poolt korraldatud õppereis Hispaaniasse Andaluusiasse. „Walking together“ nime kandnud õppereisi jaoks sai ENK rahastuse Erasmus+ programmi KA 1 kaudu. Meie vallast osalesid  Kaire Tobias Viimsi noortekeskusest ja Kadi Bruus Viimsi vallavalitsusest.

Visiidi eesmärk oli tutvuda Hispaania noorsootöö korraldusega piirkondlikul ja kohalikul tasandil, keskendudes eelkõige noorte kaasamist ja osalust puudutavatele teemadele ja võrgustikutööle. Samuti sooviti arutada võimalusi koostööks ja ühiste projektide läbiviimiseks. Hispaania poolt koordineeris õppevisiiti Viimsi sõprusomavalitsuse Puente Genili noorsootöö juht Francisco Javier Avila Casasola.

Reisil külastati Andaluusia piirkonna erinevaid kohalikke omavalitsusi (Puente Genil, Cordoba, Seville, Jaen, Torredonjimeno ja Cabra), tutvuti kohaliku noortevaldkonna süsteemi ja väljakutsetega. Kohtuti noortega, noorsootöötajatega ja valdkonna eest vastutavate poliitikutega. Eriliselt tasub välja tuua Torredonijmeno kaasava eelarve ja noortevaldkonna menetlemise protsessi, kus töörühmad mõtestavad esitatud ideed eelnevalt läbi ning seejärel pannakse need hääletusele. Samuti on Andaluusia piirkonnas ja Puente Genilis noorte kaasamine ja nende osalusega seonduv väga läbimõeldud ja rakendatud. Puente Genilis on vägagi aktiivselt tegutsev noortekogu, kes esindab kohalike noorte häält. Noored ise tõid välja, et parim osa nende noorsootööst on see, et nad saavad ise otsustada ja kaasa rääkida.

Andaluusia noortevaldkonnas leidub ka mitmeid väljakutseid ning visiidi ajal oli õppekohti nii eestlastele kui ka hispaanlastele. Omavahel jagati mõtteid ja häid praktikaid, millest nii mõnegi tõime Eestisse tagasi. Sõlmisime konkreetseid kokkuleppeid tulevikuks – Viimsi valla haridusosakond koos noortekeskusega on kaheks järgmiseks aastaks Erasmus+ strateegilises projektis partneriks. Tänu sellele saame oma piirkonna noortele pakkuda väljakutseid ja õppekohti, kasutades ära teadmisi, mis on Hispaanias juba olemas.

Sügisel tuleb Hispaania delegatsioon Eestisse vastuvisiidile. Koostööd on plaanis jätkata Etasmus+ programmis ühiste noortevahetuste ja seminaride kaudu. 

Kadi Bruus
vallavalitsuse haridus- ja noorsootöö peaspetsialist

Kaire Tobias
Viimsi noortekeskuse juhataja

Foto: erakogu