Koolid, lasteaiad, kultuuriasutused ja mänguväljakud jäävad aprillis suletuks

24.märtsil toimunud erakorralisel istungil otsustas Viimsi vallavalitsus jätta vallavalitsuse hallatavad haridus- ja kultuuriasutused suletuks kuni aprilli lõpuni. Aprillikuu eest vabastatakse lapsevanemad lasteaia kohatasust (58 eurot). Lisainfo: annika.vaikla@viimsivv.ee.

1.maini 2020 on keelatud kõik avalikud kogunemised, kinoseansid, ööklubid, etendused, kontserdid, konverentsid, spordi- ja liikumisüritused ning muuseumide ja muude näitusasutuste külastamine. Vaatamata kehtestatud meetmetele kasutatakse kogunemiskohtadena mänguväljakuid, staadione jt vabas õhus asuvaid rajatisi, kus elanike kogunemise tagajärjel on võimalik ulatuslik COVID-19 viiruse leviku jätkumine. Seetõttu võttis vallavalitsus 25. märtsil vastu otsuse keelata ka Viimsi valla avalikus ruumis asuvate mängu- ja spordiväljakute kasutamine.