Randvere kooli kooliaia idee sai alguse aasta tagasi, mil väike grupp õpetajaid tulid mõttele, et õppetöö mitmekesistamiseks võiks rajada kooliaia.  Sest nagu öeldakse, inimene õpib kõige rohkem, kui näeb, kuuleb, katsub ja katsetab. 

Kooliaia peamine eesmärk on muuta õppimine huvitavamaks: saab läbi viia vaatlusi, uurida, teha füüsilist tööd ja arendada kunstimeelt. Kooliaias omandatud oskused ja teadmised võivad anda meie kooli lõpetanud õpilastele paremad võimalused ja ettevalmistuse omandada tulevikus aedniku või abiaedniku elukutse.

Erivajadusega õpilaste puhul rakendatakse õppetööd toetava vahendina sageli aktiivõpet, mille hulka kuulub ka õuesõpe, sealhulgas aiandus. Uute oskuste omandamine ja tegevuste harjutamine peab toimuma alati toetavas keskkonnas. Toetav keskkond tähendab eelkõige tegevuseks sobilikku loomulikku keskkonda. Kooliaed pakub võimalusi viia läbi põnevaid ja kaasahaaravaid tunde erinevaid õppeaineid integreerides. Kooliaias õppides ja uusi praktilisi oskusi omandades on väga oluline grupitöö.

Esimeste koosolekute käigus said alguse suured ideed.  Peamine laiemalt tähelepanu ja huvi tekitav üritus oli kogukonnapäev, kus tutvustasime meeskonnaga oma ideid.  Seal oli kogukonna liikmetel võimalus külastada erinevaid töötubasid. Iga idee vajab teostamiseks raha, seda kogusime kooli heategevuslikul jõululaadal. Sealt kogutu eest saime osta mulda, aiatööriistu, puit- ja ehitusmaterjale, marja- ja ilupõõsaid.  Randvere kool toetas aia ehitusega. Aitäh kõigile suurtele ja väikestele heategijatele!

Kõrvitsad elevantidele

Kevadel 2020 kutsus kooliaed kõiki õpilasi ja töötajaid kõrvitsaid kasvatama, et need sügisel Tallinna Loomaaeda loomadele kingituseks viia. Elevandid said meie poolt kogutud kõrvitsad kätte 29. septembril. Seoses kõrvitsate kogumisega otsustas kooliaed sellest teha meeldejääva nädala kogu kooliperele: kõigil õpilastel oli võimalik klassides kõrvitsaid joonistada, nendest luuletusi ja jutukesi kirjutada. Tööd on siiani kooli koridoris näitusel. Õpetajatel paluti leida retsept, mille üks koostisosa on kõrvits.

Suvi kooliaias möödus meeskonnale ja kogukonna liikmetele, kes seda soovisid, väga toimekalt. Kes soovisid kooliaeda taimedega täita, olid teretulnud. Tundus, et nii saime uusi liikmeid kogukonnast  ning ka uusi tuttavaid, kes hoolisid kooliaiast. 

Roheline kool

Õppeaasta alguses pidasime aru,  kuidas kaasata kooliaia loomisse ja arendamisse tervet kooli. Randvere kooliaed on kui õppevahend, mida saab  tulevikus kasutada kogu koolipere, kui iga klass rajab oma peenra. Unistame ka õuesõppeklassist. Randvere kooli kooliaeda soovime rajada kiviktaimla, peenrad püssililledele, varjutaimedele, eostaimedele, igihaljastele taimedele, teraviljadele, maitse- ja ravimtaimedele, sibullilledele, permakultuuridele , risoomtaimedele, samuti valmistame ise komposti. Rohelise koolina on võimalik klassidel ühildada antud alade rajamisega oma keskkonnategu. Kooliaed vastab paljuski rohelise kooli põhimõtetele. 

Ideede ja kogemuste saamiseks käisime külas Rakke koolis. Rakke koolis on kooliaed olnud au sees juba üle poole sajandi. Seal nägime, et on võimalik integreerida kooliaia tegemistega nii informaatikat, robootikat, käsitööd ja puutööd,  veel teisigi õppeaineid ja siduda see kõik ettevõtlusõppega.  See päev tasus ennast kuhjaga ära! Meelde jäi väga soe ja õhinapõhine vastuvõtt kogu kooli poolt. Randvere koolis tegutsevad usinalt Rohelise kooli noored, kes said  juba käed kooliaias mulda pista istutades tulbisibulaid. Kiitus noortele!

Lähemat teavet kooliaia kohta leiate Randvere kooli kooliaia Facebooki lehel.