Viimsi õpilasmalev on töö- ja puhkelaager, mis ühendab töötamist ja erinevaid meeskondlikke tegevusi. Õpilasmaleva peamine eesmärk on noorte konkurentsivõime kasvatamine tööturul, pakkudes esmase töökogemuse võimalust.

Viimsi õpilasmaleva tegevused on suunatud 13–19-aastastele Viimsis elavatele ja õppivatele noortele, kes soovivad suvel teha tööd ning panustada kodukoha arengusse.

Viimsi õpilasmaleva I vahetus toimub 27.06–8.07 (10 tööpäeva) ning II vahetus 8.–19.08 (10 tööpäeva).

Malevasse kandideerimisel on vaja:

  • esitada avaldus Viimsi valla iseteenindusportaalis SPOKU;
  • esitada õigeaegselt kandideerimisdokumendid (CV ja motivatsioonikiri);
  • registreerida end töövestlusele, mh osaleda töövestlusel;
  • osaleda tööõigus- ja ohutuskoolitusel.

Viimsi Õpilasmaleva 2022 täpsem ajakava

4. märts – toimusid Teamsis CV ja motivatsioonikirja koolitused;

14. märts – kell 16.15 kandideerimisavalduste esitamise algus Viimsi valla iseteenindusportaalis;

21. märts – kell 16.15 kandideerimisdokumentide (CV ja motivatsioonikiri) esitamine;

28. märts kuni 8. aprill – töövestlused Teamsis;

25.–29. aprill – tööõigus- ja ohutuskoolitused Teamsis.

Viimsi õpilasmalevat korraldab Viimsi noortekeskus koostöös Viimsi vallavalitsuse ning Viimsi valla ettevõtetega.

Lisainfo: malev@viimsinoortekeskus.ee.

Ave-Liis Kivest
Viimsi Noortekeskus

Avafoto: õpilasmalevas saavad töötada 13–19-aastased Viimsis elavad ja õppivad noored. Foto: Viimsi noortekeskus