Viimsi vald on alates 12. märtsist võtnud kasutusele mitmeid meetmeid, et riske ennetada ja viimsilasi toetada, abistada ning vajadusel nõustada.

Viimsi vallas on alates 14. märtsist suletud kõik valla hallatavad asutused (kõik koolid, lasteaiad, raamatukogud, noortekeskused, Viimsi huvikeskus, Rannarahva muuseum, huvikoolid ja Prangli rahvamaja). Viimsi vallavalitsus andis range soovituse, et ka Viimsi valla territooriumil tegutsevad eralasteaiad, lastehoiud, spordiklubid ja huviringid suletaks hiljemalt 14. märtsiks.

UUS TEENUS

 • Viimsi vald avas koostöös Fertilitas ASi ja Synlabiga viimsilastele mõeldud täiendava koroonaviiruse analüüside andmise ja nõustamise teenuse. Loodav koroonaviiruse analüüside tegemise võimalus ei asenda riiklikku infotelefoni, kiirabi ega perearstide poolt pakutavaid teenuseid, vaid on neile täienduseks. Palume teenuse saamiseks pöörduda otse Viimsi valla koroonaviiruse infotelefonile 605 9010 või 5850 2328. Kõnedele vastavad kvalifitseeritud meditsiiniõed, kes oskavad hinnata terviseseisundit ja koroonaviiruse testimise vajalikkust. Haigestunud patsientide tasuta testimine toimub kehtivaid ohutusnõudeid rakendades patsiendi kodus. Testid saadetakse Synlabi laborisse analüüsimiseks. Koduvisiidil hinnatakse ka patsiendi hospitaliseerimise vajadust. Rõhutame, et teenust saavad kasutada Viimsi inimesed, kellel on selgelt avaldanud haigussümptomid nagu köha, palavik ja hingamisraskused. Nõustamine toimub kõikidel päevadel (sh puhkepäevadel) kell 8.00-20.00.

LASTEAIAD JA KOOLID

 • Vallas töötab valvelasteaed (üks maja), kes pakub lapsehoiuteenust nendele elanikele, kes riigi kestlikuks toimimiseks töötavad hädavajalikel töökohtadel (nt meditsiin, pääste, politsei, kommunaal- ja sotsiaalteenused, toiduainetetööstus, toidupood, transport jms). Välja on töötatud erimeetmed kaitsmaks COVID-19 viirusesse nakatumise eest valvelasteaia töötajaid ja lapsi.
 • Viimsi valla lasteaiad valmistavad hetkel ette distantsõppe võimalusi, et tagada lasteaialastele piisavalt erinevaid tegevusi koduses keskkonnas.
 • Alustasime alates19.03.2020 koolilõuna pakkumist lastele. Lähenemine on vajaduspõhine. Info (laste arv ja aadress) palume lapsevanematel saata otse haridus- ja noorsootöö peaspetsialist Kadi Bruusile (e-post kadi.bruus@viimsivv.ee, tel 5646 2962).

EAKAD, ERIVAJADUSTEGA JA ÜKSIKUD INIMESED

 • Abivajajaid (eakad, erivajadustega ja üksikud inimesed) aidatakse nii koduteenuste (ravimid, toit, esmatarbekaubad, rahaline toetus), e-teenuste kui ka vajadusel sotsiaaltranspordi küsimustes (kriitilise tähtsusega raviprotseduurid jmt). Viimsi vallal on koduhooldustöötajate brigaad, kes suudab vajadusel teenindada kuni 60 inimest ühe päeva jooksul (420 nädalas). Kui vajadus suureneb, siis korraldatakse töö ümber ja kaasatakse suurem hulk inimesi.
 • Vallavalitsus on edastanud üleskutse haridustöötajatele, et nad märkaksid ning annaksid teada perekondadest, kel võib eriolukorraga seoses olla raskusi majanduslikult toime tulla (toit, esmatarbekaubad, rahaline toetus), ja ka õpilastest, kes vajavad eraldi kohta, kus rahulikult õppimas käia, kui kodune elu seda ei võimalda. Abivajaduse olemusest lähtuvalt reageeritakse vastava meetmega.
 • Vallavalitsus on valmis võtma vastu suuremas mahus toetuste taotlusi, sh nii riiklik toimetulekutoetus kui kohaliku omavalitsuse eelarvest makstavad toetused (lisainfo https://www.viimsivald.ee/iseteenindus). Sotsiaaltoetuse ja -teenuste taotluste menetlemise kulgu kiirendatakse (otsus tehakse viie tööpäeva jooksul varasema 10 tööpäeva asemel). Samuti pakub sotsiaal- ja tervishoiuosakond igal tööpäeval abivajajatele telefoni teel 558 6869 sotsiaalnõustamist.

VIIMSI VALLAVALITSUSE TÖÖKORRALDUS

 • Viimsi vallavalitsus on läinud üle kokkuhoiurežiimile. Tehakse ainult neid rahalisi kulutusi, mille tegemine on tingimata vajalik. Ülevaatamisele läheb ka investeeringute nimekiri.

VIIMSI SAARED

 • Seoses koroonaviiruse leviku laienemisega ning eesmärgiga kaitsta Viimsi vallas asuvate väikesaarte elanike tervist piirati alates 15. märtsist liikumist kõigile Viimsi valla haldusterritooriumil asuvatele väikesaartele selliselt, et väikesaartele on lubatud suunduda ainult saarel alaliselt elavatel isikutel. Piirangud ei kohaldu kaubaveole ja elutähtsate teenuste osutamisele.
 • Leppneeme – Kelnase parvlaevaliinil kehtestati alates 17. märtsist ajutine ja vähendatud mahus sõiduplaan eesmärgiga kaitsta Prangli saare elanike tervist. Ajutine sõiduplaan kehtib esialgu kuni 29. märtsini 2020.

ÜHISTRANSPORT

 • Valla siseliinidel ja maakonna avalikel bussiliinidel kehtestati lisanõuded. Reisijatel on lubatud sõidukisse siseneda vaid keskmisest või tagumisest uksest, kindlustamaks bussijuhtide võimalikult vähest kokkupuudet reisijatega. Esimest ust ei ole lubatud sisenemiseks kasutada, kui bussil on keskmine või tagumine uks olemas. Kui bussis ei ole validaatorit keskmiste uste juures, jääb sõit registreerimata. Piletimüüki bussis ei toimu! Meetmeid rakendatakse kuni Vabariigi Valitsuse eriolukorra otsuse lõpetamise või pikendamiseni.
 • Viimsi valla avalikus ruumis alustati täiendava puhastuse ja korrashoiuga. Puhastus koos desinfitseerimisega viiakse läbi ka valla keskuse ja külade keskuste bussiootekodades. Rõhku pööratakse paviljoni sisealale – pink, seinad, ooteala süvendatud puhastusele desinfitseeriva vahendiga. Eesmärk on hoida kontaktpinnad puhtad.
 • Lisaks pööratakse suurt tähelepanu siseliinide busside puhastamisele. Juhid puhastavad busse õhtuti ja võimalusel ka kõigil liinivaheaegadel. Täiendavalt teostab vedaja põhjalikku pesu desinfitseerivate vahenditega, kui tehakse bussi sisepesu. Vedaja AS Hansabuss teeb omalt poolt maksimumi, et tagada bussides lisaks tavakoristusele ka desinfitseerivate vahenditega koristus.

VIIMSI ELANIKELE OLULINE INFO!

 • Vallavalitsus töötab jätkuvalt, kuid tavapärast elanike vastuvõttu ei toimu. Kõik sissepääsud on suletud (va ligipääs perearstikeskusele). Vallaametnikud vastavad elanikele endiselt tööpäeviti kell 9.00-17.00, reedel kell 9.00-14.00. Viimsi vallavalitsusega saate ühendust e-posti või telefoni teel, üldküsimustes palume pöörduda info@viimsivv.ee, tel 602 8800, täpsemad kontaktid ja informatsioon on kodulehel www.viimsi.ee. Taotlusi saab täita läbi kodulehe iseteeninduskeskkonna www.viimsivald.ee/iseteenindus. Rahvastikuregistri toiminguid saab alates 19. märtsist teha www.rahvastikuregister.ee vahendusel (sh sünni registreerimine, enam ei pea tulema vallamajja kohapeale). Sünni registreerimise avaldust saavad esitada nii abielus, mitteabielus kui ka üksikvanemad.
 • Eakad ja krooniliste haiguste põdejad kuuluvad riskigruppi. Palume eakaid inimesi külastada ainult möödapääsmatu vajaduse korral. Samas tuleb nendega kindlasti igapäevaselt suhelda ja vajadusel varustada neid toidu, ravimite ja muu vajalikuga. Tuletame meelde, et palun ärge viige lapsi vanavanemate juurde.
 • Digiretsepti väljaostmine. Ravimi väljaostja peab apteekrile esitama enda isikut tõendava dokumendi, millel on foto ja isikukood. Juhul kui ravimit ostetakse teisele inimesele, peab teadma ka tema isikukoodi. Isikukoodi alusel leiab apteeker retseptikeskusest üles õige retsepti. Väljaostja isikukood salvestatakse samuti retseptile. Kui retsepte on ootel mitu, tuleb teada ka ravimi nime või toimeainet.
 • Toidu- ja esmatarbekaubad ning valmistoidu saab vajadusel kulleriga koju tellida.
 • Ühistransport – reisijatel on lubatud sõidukisse siseneda vaid keskmisest või tagumisest uksest, kindlustamaks bussijuhtide võimalikult vähest kokkupuudet reisijatega. Esimest ust sisenemiseks ei ole lubatud kasutada, kui bussil on keskmine või tagumine uks olemas. Kui bussis ei ole validaatorit keskmiste uste juures, jääb sõit registreerimata. Piletimüüki bussis ei toimu!

OLULISED KONTAKTID!

 • Viimsi valla koroonaviiruse infotelefon 605 9010 või 5850 2328 – kõnele vastab meditsiinitöötaja.
 • Üleriigiline kriisitelefon 1247, mis nõustab inimesi koroonaviirusega seotud teemadel.
 • Kui oled saanud kinnituse, et oled nakatunud COVID-19 viirusesse, siis palume sellest tingimata teavitada Viimsi vallavalitsuse abivallavanemat Annika Vaiklat (tel 5664 7630, e-post annika.vaikla@viimsivv.ee). Anonüümsus on kindlasti tagatud.
 • Abivajavate inimeste (puudega inimesed, eakad, üksikud inimesed) kohta palume info saata Risto Nigolile (tel 5688 3350, e-post risto.nigol@viimsivv.ee).
 • Viimsi valla koduteenused: 5678 0645.
 • Viimsi valla sotsiaalteenused: 558 6869.
 • Viimsi valla laste heaolu, turvalisus: 5302 9907, airi.vaaderpall@viimsivv.ee.
 • Lasteabitelefon 116111 (24/7).
 • Lastearsti tasuline nõuandetelefon 1599. Kõneminuti hind 1 euro.
 • Piirkonnapolitseinik: 602 8864.
 • Viimsi valla saarte ja merenduse vanemspetsialist Mart Loik: tel 5623 2799, e-post mart.loik@viimsivv.ee.