Juba aastakümneid korraldatakse Eesti erinevates kohtades õpilasfirmade laatasid. Eesti õpilasfirmad on kolmel korral võitnud Euroopa õpilasfirmade konkursil esikoha. Eelmise aastani ei olnud Harjumaal õpilasfirmade laata toimunud. Seepärast otsustas initsiatiivgrupp, et saagu heaks traditsiooniks korraldada igaaastaselt Viimsis üks kogu Eesti õpilasfirmadele suunatud müügi ja turundusüritus.

Viimsi on tuntud ka kui edukate inimeste elupaik. Nüüd näitame Viimsit ka edukate noorte elupaigana.

Nimelt laupäeval, 7. detsembril toimub Viimsi Keskuses nüüd juba teist korda Viimsi Õpilasfirmade Laat „Võll“. Laada toimumise kellaaegadeks oleme planeerinud kell 12-17, mis peaks olema piisav müügi ja turunduskogemuste saamiseks, toodete ja teenuste tutvustamiseks.

Oodatud on kõik õpilasfirmad üle Eesti, eriti aga kohalikud ettevõtlikud noored, et saada kogemusi majandustegevuse vallas. Hetkel on kaugeimad tulijad Lõuna-Eestist, mis näitab noorte suurt huvi ja tahet võtta ette pikki vahemaid. Kohade arv on piiratud ja ainult kiiremad pääsevad laadale.

Laata korraldavad Viimsi omad inimesed koostöös Viimsi Gümnaasiumi õpilastega.
Laadale on õla alla pannud Viimsi Vallavalitus, Viimsi Keskus, Junior Achievement Eesti ja HEAK.

Tulge kõik laupäeval, 7.detsembril Viimsi Keskusesse ja saate osa ühest ägedast ettevõtluspeost!