Kevade lähenedes muutub üha aktuaalsemaks põhikooli lõpetajatele gümnaasiumisse sisseastumine. Kaalutakse erinevaid gümnaasiume ning tehakse valikuid kooli maine ning asukoha suhtes. Selleks aga, et gümnaasiumisse üldse pääseda, on vaja teha esimene samm ning panna end kandideerijate sekka kirja. Igal koolil on ette nähtud mingi kuupäev, mis ajaks tuleb end katsetele registreerida ning seejärel neist ka osa võtta. Koolide rohkuse tõttu on ka palju erinevaid kuupäevi, millest tuleb kinni pidada. Kuna see pole kõige lihtsam, siis oleme kokku kogunud erinevate koolide sisseastumiskatsetega seonduvad olulised kuupäevad ja info.

Viimsi Gümnaasium 

G1 klassi kandidaadiks registreerimise aeg: 6.–19. märts 
Sisseastumistest või vestlusvoor: 28. märts 

Võimalus on pääseda ka otse vestlusvooru, millest antakse teada enne 20. märtsi. Kui kutset ei saa, tuleb minna 28. märtsil testi sooritama. Testi tulemused teatatakse hiljemalt 9. aprillil. 

Vestlused toimuvad 20. aprillil, kus edukale kandidaadile antakse vestluse lõppedes kinnituskiri, misjärel kandidaat kinnitab oma õppekoha G1 klassis.

Pärast koha kinnitamist ja põhikooli lõpetamist tuleb sisseastumisdokumendid esitada elektrooniliselt vastava lingi kaudu hiljemalt 25. juunil. Hiljemalt 26. juunil teavitatakse kooli vastuvõtust. 

Gustav Adolfi Gümnaasium, Tallinna 21. Kool, Tallinna Inglise Kolledž, Tallinna Reaalkool – ühiskatsed

Sisseastumiskatsetele registreerimise aeg: 1.–11. märts
Sisseastumiskatsete sooritamise aeg: 14. märts kell 10.00

Katsete tulemused ja vestlustele kutsumine avalikustatakse infosüsteemis 20. märtsil kell 16.00.

Õpilased, kes on üleriigiliste aineolümpiaadide lõppvooru jõudnud, on võimalus katsetest vabastust taotleda ning peavad end ühiskatsetele registreerima hiljemalt 7. märtsil.

Praktilistele töödele tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument, ühiskatsete infosüsteemist kandideerija koodi väljatrükk, kirjutus- ja joonestusvahendid, kalkulaator, vahetusjalanõud. Lubatud on sildita veepudel.

Jakob Westholmi Gümnaasium, Kadrioru Saksa Gümnaasium, Tallinna Ühisgümnaasium – kolme kooli katsed

Registreerimine kolme kooli ühiskatsetele: 7.–17. märts
Praktilised tööd viiakse läbi 21. märtsil kell 10.00.

Vestlusvoor viiakse läbi hiljemalt aprillikuu jooksul. 
Praktiliste tööde tulemused avalikustatakse ühiskatsete infosüsteemis hiljemalt kolmanda nädala algul pärast praktilise töö sooritamist. 

Tallinna 32. Keskkool

Sisseastumiskatsetele registreerimine: alates 1. veebruarist.

Sisseastumiskatsete I voor (kirjalikud testid): 27. veebruaril kell 11.00.
Neile, kes 27. veebruaril sisseastumiskatsetel osaleda ei saa, toimuvad kolmapäeval, 4. märtsil algusega kell 14.00 järelkatsed. Sisseastumistestidele tulijal peavad kaasas olema:
registreerimise kood, ID-kaart või õpilaspilet, kirjutusvahend, 9. klassi tunnistuse või e-kooli/stuudiumi tunnistuse/hinnetelehe kinnitatud koopia.

II vooru, milleks on vestlusvoor, edasipääsemise info jõuab õpilaskandidaatideni hiljemalt 18. märtsil. 

Vestlused ajaloo-õiguse, keskkonna-majanduse, multimeedia ja humanitaaria õppesuunda toimuvad 23. märtsist 17. aprillini. Teatrisuuna erialased katsed toimuvad 29. märtsil.

Kooli vastuvõtmise otsusest teatatakse hiljemalt 30. aprillil.

Rocca al Mare Kool

Õpilaskandidaadi ankeet tuleb täita hiljemalt 6. märtsiks.
Akadeemilise võimekuse test toimub 11. märtsil kell 16.15.
Testi tulemuste ja varasemate hinnete põhjal edukad kandidaadid kutsutakse koos perega vestlusele.

Vestlused toimuvad aprillis, täpsed vestlusajad teatatakse kandidaatidele eraldi.
Vastuvõetud õpilaste nimekiri selgub hiljemalt 8. maiks ja õppekoha vastuvõtmisest või sellest loobumisest tuleb koolile kirjalikult teada anda 20. maiks.

Tallinna Saksa Gümnaasium

Õpilaste vastuvõtt toimub 21. aprillil, katseid on võimalik sooritada kell 9.00; 11.00; 13.00 ja 15.00.

Registreerimine on juba avatud. 

10.klassi võetakse vastu õpilasi katsete sooritamise tulemuste ja põhikooli lõputunnistuse alusel, vestlus mängib samuti olulist rolli. 

Saksa keele eksami sooritanud B1 tasemel õpilane ei pea katsetel saksa keele testi sooritama ning tema tulemuseks loetakse maksimaalne punktide arv.

Pirita Majandusgümnaasium

Registreerimine gümnaasiumi koolikatsetele: 1. märts – 7. aprill  
Tasemetest: 8. märts kell 16.00-17.00

Alates 15. aprillilst algavad vestlusvoorud ning nädal pärast vestluste lõppu saadetakse kutse gümnaasiumisse ja ootenimekirja. Kaasa tuleks võtta isikut tõendav dokument, klassitunnistuse kinnitatud koopia/väljavõte 9. klassi õppetulemustest, kirjutusvahend ja joonestusvahendid.