Mondo Maailmakool korraldas kliimamuutuste- ja rändeteemalise noortekonkursi, mille eesmärk oli innustada Eesti noori väljendama oma mõtteid ja tundeid globaalsetel teemadel.

Konkurss osutus populaarseks, kokku esitati 52 tööd 106 noore poolt üle Eesti – Narvast Saaremaani ja Võnnust Viimsini. Nii noortekonkursi kui ka maailmapäevade konkursi võitjad kuulutati välja pidulikul üritusel Tallinnas. Muuhulgas leidis žürii äramärkimist Viimsi kooli õpilase Diana Kelleri digimaal.

„Otsustasin konkursil osaleda, sest see teema huvitas mind. Oma maalil kujutasin metsatulekahju, sest suured tulekahjud on seotud kliima muutustega ning need näevad väga õudsed välja. Algul katsetasin ühte teist ideed, aga see ei toiminud ning üsna ruttu tuli mõte joonistada pilt, mille konkursile esitasin,“ räägib Diana.

Kes pole digikunstiga kokku puutunud, siis nendele ütleb noor kunstnik, et see on tegelikult üsna sarnane tavalise joonistamisega. „Mina tegin oma töö iPadis ning joonistasin digitaalsete pintslitega. Pliiatsite või värvide kasutamise ja digitaalse kunsti suurim vahe on see, et arvutis tehtud joonistust saab väga kergesti kustutada,“ sõnab ta.

Diana ütleb, et oli rõõmsalt üllatunud, et tema töö ära märgiti. „Ma pole eriti palju konkurssidel osalenud ning olen väga õnnelik, et minu tööd tähele pandi.“

Noortekonkursi žanritest osutus kõige populaarsemaks video, aga töid esitati ka koomiksi, maali, kollaaži, puutöö, esitluse, väitluse, animatsiooni, mõminaräpi, lühifilmi ja laulu vormis. Mondo maailmaharidussuuna juhi Diana Tamme sõnul olid võidutööd tugeva emotsionaalse laenguga. „Noorte mure globaalsete teemade, eriti kliimamuutuste ning keskkonnaprobleemide pärast, on nendes töödes selgesti tajutav. Oli endasse vaatavaid töid, mis arutlesid igaühe vastutuse üle keskkonnakriisis, aga ka selliseid, mis võtsid eesmärgiks jagada infot, motiveerida, kutsuda tegudele. On selge, et noored võtavad kliimakriisi väga tõsiselt, ootame sama teravat tegutsemist ka otsustajatelt!” ütles ta. 

Avafoto: Diana Kelleri digimaal. Allikas: Mondo pildipank