Viimsi Vallavalitsuse peretoas Nelgi tee 1 saab kord kuus kokku grupp, kellel on sarnased mured ja rõõmud. Nad on huvitatud aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laste ja noorte toetamisest, olles ise kas nende laste ja noorte vanemad või muul moel nende lastega seotud inimesed.

Tugigruppi tuleku eelduseks ei ole see, et lapsele oleks diagnoos juba pandud, sest tuge ja abi saab pakkuda ka siis, kui on ainult tunnused või kahtlus või uuringud alles pooleli.
Kokkusaamised toimuvad kogemusnõustamise põhimõttel, kus suunatud vestluses osapooled jagavad üksteisele oma kogemusi, saavad rääkida oma mured ja küsida küsimusi.

Mis on ATH?

Neid inimesi seob suurem püsimatus, raskused tähelepanu hoidmisega ja keskendumisega, impulsiivsus. Nii nagu ei ole ühesuguseid inimesi olemas, nii on ka ATH diagnoosiga inimesed väga erinevad.
Mõnel on ülekaalus probleemid liigse aktiivsuse ja rahutusega, aga teisel on raske keskenduda õpitavale ja ta tähelepanu hajub pidevalt ning nii on teadmiste omandamine keeruline.

Eelnevalt registreeruma ei pea ja kõik on alati oodatud, sest see on üks võimalus suhelda inimestega, kes tõesti mõistavad neid raskusi ja probleeme, mis võivad tekkida kodus, lasteaias ja koolis.
Loodan, et kõik huvilised leiavad meid üles ja üheskoos saame olla toeks üksteisele ja meie lastele.

AJAKAVA

Tugigrupp koguneb iga kuu kolmandal teisipäeval kell 18-19.30 Viimsi vallavalitsuse peretoas Nelgi tee 1 ja sissepääs on Viimsi Huvikeskuse uksest.

17.september „Kohanemine lasteaia ja kooliga“

15.oktoober „Trennid ja huviringid“

19.november „Suhted kodus, kodused tööd ja õppimine“

17.detsember „Suhted vanavanematega, ühised eesmärgid ja reeglid“

21.jaanuar 2020 „Toitumine ja selle mõju ning abi“

18.veebruar 2020„Sõbrad, nende leidmine ja hoidmine“

17.märts 2020 „Päevakava ja rutiin toetajana“

21.aprill 2020 „Nutimaailma võlud ja valud“

19.mai 2020 „Suvi – puhkus või kaos“

Teemad võivad muutuda kui kohale tulnud huvilistel on ettepanek mõneks muuks hetkel oluliseks teemaks.

Viimsi tugigruppi viib läbi Kristi Kirbits, kristi.kirbits@mail.ee, tel 58050967.