Küsitlesime Viimsi noori, et saada teada, kuidas nad enda rahaga ümber käivad. Küsitlust jagati Viimsi gümnaasiumis ja Viimsi valla lehel. Kokku osales kolme päeva jooksul 213 noort, millest ülekaalukalt moodustasid Viimsi gümnaasiumi 168 õpilast. Põhikoolist oli vastanuid 29 ja algkoolist 13.

Enamik vastanutest saavad taskurahaks 30 kuni 50 eurot kuus (23% vastanutest). Ülejäänud 77% jagunesid üsna võrdselt viie valiku vahel.

Alla 30 euro saavad 19% õpilastest, 50–70 eurot 12%, 71–100 eurot 14% ja üle 100 euro 14% vastajatest. Pea viiendik vastanuist (18%) ei saa taskuraha, vaid käivad ise tööl omale raha teenimas.

Noored mõtlevad tuleviku peale

Küsitlusest selgus, et 57% vastanutest hoiustab raha tuleviku jaoks. Kõige rohkem läheb noortel taskuraha söögile, joogile, ja meelelahutusele. Mitmed aga vastasid, et ostavad taskuraha eest riideid või hoopis koguvad seda millegi suurema jaoks.

Pea viiendik vastanuist (18%) ei saa taskuraha, vaid käivad ise tööl omale raha teenimas.

Raha kulub hobidele

Uurisime, mis oleks esimene asi, mida noored soetaksid, kui puuduksid rahalised piirangud. Populaarsemad vastused olid auto, reis välismaale, uus elukoht, uus nutiseade, riided ja jalanõud. Paljud investeeriksid ka oma hobidesse – näiteks ostaksid fotokaamera, muusikainstrumendi või lausa oma hobuse.

Raha tuleb ise teenida

Oli ka neid, kes elavad iseseisvalt ja seega kulub neil raha majapidamise ja üüri peale. Gümnaasiumis õppivate noorte seas leidub palju neid, kes käivad juba ise tööl ning teenivad raha.

Kui enam saavad gümnasistid vanematelt taskuraha, siis protsentuaalselt oli järgmine noorte iseseisev raha teenimine. Samuti on hea teada, et üle poole gümnasistidest mõtleb siiski tulevikule ning hoiustab selleks raha.

Kui rahalised piirangud puuduksid, soetaks enamik gümnasistidest endale kodu, auto või läheks reisima.

Kassipojast telefonini

Põhikooli õpilastest käivad vaid mõned üksikud iseseisvalt raha teenimas ning enamus neist saavad vanematelt 30 kuni 50 eurot taskuraha. Nendest aga alla poole koguvad tulevikule mõeldes ehk põhikoolis pole säästmine veel populaarne.

Ühtlasi ei mõtle põhikoolis õppijad veel korteri või auto soetamisele, vaid pigem ostaksid elektroonikat või muid meelt lahutavaid esemeid, näiteks iPhone Xi või tasakaaluliikuri.

Algkooliõpilastest ei käi aga keegi ise tööl ning nemad saavad vanematelt taskuraha 30 kuni 70 euro vahel. Kui noortel õpilastel oleks võimalik ükskõik mida soetada, oleks selleks kassipoeg või uus telefon.