Hea viimsilane

Viimsi vallavalitsus algatas novembri keskel viisaka viimsilase liikluskampaania, mille eesmärk on juhtida tähelepanu liikluskorralduse täitmisele ja üldisele viisakale liikluskultuurile.

Kampaania näol on tegemist teavitustegevustega, mida viiakse vahetult läbi liikluskeskkonnas. „Oleme kaardistanud peamised kohad, kus rikkumisi esineb, ja nendesse kohtadesse pannakse ka esimesed teabetahvlid,“ tutvustas tegevusi transpordi vanemspetsialist Rait Parve. Vallavalitsus tellis eraldi kujundatud teabetahvlid, millele kanti liiklejat rikkumist vältima suunav sõnum. Näiteks ühe teabetahvli sõnum kutsub üles haljasalale mitte sõitma. „Meil on vallas mitmeid selliseid kohtasid, kus sõidetakse teemaa poriseks, see kantakse kattele ja lõpuks on tulemuseks kole keskkond, mida teehooldaja korrastab lisatööna,“ tõi Parve välja. Kampaania eesmärk ongi vahetult rikkumise toimimise asukohas sõnumiga sekkuda ja käitumisharjumust mõjutada.

Teabetahvleid on erinevate sõnumitega. „Viisakas viimsilane ei sõida haljasalale“ ja „Viisakas viimsilane ei tee siin vasakpööret“ on kaks esimest sõnumit, mis on välja pandud valla keskuses. Edaspidi on vallavalitsusel kavas laiendada sõnumeid ja sekkuda kampaaniaga erinevates kohtades üle valla, kus rikkumisi esineb. „Liiklusteabekampaania eesmärk on muuta liiklust läbi kampaania ohutumaks ja pöörata juhtide tähelepanu kitsaskohtadele liikluskultuuris,“ lisas Parve. 

Viisakus algab meist kõigist. Näitame, et see ka tegelikult nii on!