Keskkonnaagentuuril valmis uus ja kasutajasõbralik loodusvaatluste nutirakendus (LVA), mis pakub võimalust lihtsa vaevaga sisestada äppi kõike, mida saab looduses liikudes vaadelda ja avastada.

Sisestada saab kõikide Eestis vabalt esinevate liikide andmeid. „Looduskaitse korraldajatel on tööalaselt suur huvi kaitsealuste ning võõrliikide vastu, kuid väga olulised on ka nii-öelda tavaliste liikide andmed,“ kinnitab keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna juhataja Timo Kark.

Äpp on mõeldud kõikidele loodushuvilistele, kes soovivad oma vaatlusandmeid jagada. „Vaatleja võib olla nii matkaja, aiapidaja kui ka tervisesportlane, kes liigub palju looduses ja veedab aega koduaias, või perekond, kes naudib pargis jalutamist,“ räägib keskkonnaagentuuri spetsialist Triin Edovald.

Edovaldi sõnul on looduse vaatlemine jõukohane kõigile ning sellest võib kergesti sattuda hasarti. Tuleb lihtsalt nutirakendus alla tõmmata ja minna loodusesse liikuma, vaatlema ja avastama.

 Äpi abil on võimalik koguda andmeid, mis võimaldavad kaardistada liikide levikut, uurida fenoloogiat ning korraldada võõrliikide tõrjet ning kaitsealuste liikide kaitset. Lisaks on see hea töövahend vabatahtlikuks seireks, mis omakorda toetab riiklikku seiret. Kõik sisestatud andmed jõuavad Eesti Looduse Infosüsteemi (EELIS). Peamiseks funktsiooniks rakenduses on vaatlusvorm, millega saab otse ja mugavalt vaatlusi loodusest esitada.

Äpp täidab automaatselt asukoha, kuupäeva ning vaatleja väljad ning kasutaja saab ise täiendada vaatlust liiginime, arvukuse ja muu infoga. Kasutaja ei pea liigi kohta ise kõike teadma „Kui ei oska ise vaadeldavat liiki määrata, on võimalik vaatlus esitada ainult liigirühma täpsusega ning koos foto, video või helifailiga. Liigi või muu puuduva info aitab välja selgitada spetsialist,“ julgustab Edovald kasutajaid.

Lisainfo loodusveebist: https://loodusveeb.ee/et/themes/loodusvaatluste-nutirakendus/kkk

Keskkonnaagentuur

Avafoto: uue rakenduse abil saavad kõik anda oma panuse ning aidata looduskaitse korraldajaid, teadlasi, tudengeid ning paljusid teisi loodusega tegelevaid spetsialiste. Foto: Keskkonnaagentuur