Autor: Gaili Eding, Tootjavastutusorganisatsioon OÜ turundus- ja kommunikatsioonijuht

Oktoobrikuus käivitavad pakendite kogumisega tegelevad taaskasutusorganisatsioonid kolmes Viimsi külas kollase pakendikoti teenuse kampaania. Selle raames saavad elanikud katsetada, kui lihtne ja mugav on pakendeid tasuta ära anda oma koduväravast. Tasuta teenuse jätkamiseks tuleb sõlmida leping oma jäätmekäitlejaga.

Püünsi, Randvere ja Tammneeme külade elanikud saavad oktoobri alguses postkasti kollase kilekoti ja pakendite sorteerimise juhendi. Ühe kuu jooksul on võimalik sinna koguda majapidamises tekkivad pakendid ja oktoobrikuu lõpus viiakse kott kokkulepitud päeval nende koduväravast ära. Kollase koti teenus on tasuta, kampaania eesmärk on ärgitada inimesi pakendeid liigiti koguma.

Kuuleme igapäevaselt, kuidas inimesed ei kogu pakendeid liigiti, sest see tundub liiga keeruline ja avalikud pakendikonteinerid on tihti täis. Kollase koti teenuse puhul on kõige mugavam see, et pakendid viiakse ära koduväravast ja teenus on tasuta. Arvestades, et pakendid moodustavad ca 60% kõikidest kodumajapidamises tekkivatest jäätmetest ja kollase koti teenuse puhul saab need tasuta ära anda, siis väheneb märkimisväärselt olmejäätmete hulk. See aga toob juba rahalise võidu, sest olmejäätmete konteineri võib vahetada väiksema vastu või saab olmejäätmete vedu harvemaks muuta. Tihti on just teenuse proovimine see, mis veenab inimesi pakendite liigiti kogumisega jätkama.

Kollaseid pakendikotte on eramajas elades mugav kasutada. Fotod: erakogu

Kõik saavad aru, et 60% olmejäätmetest on pakendid. See on päris suur kogus, aga tegelikkuses seda mahtu ikkagi ei hooma. Nüüd on viimsilastel hea võimalus teenust katsetada ja praktiliselt pakendite kogumine läbi teha. Kuigi teavituskampaania on tänavu Püünsi, Randvere ja Tammneeme külades, saavad teenusega igal ajal liituda kõik Viimsi valla elanikud.

Kodune jäätmemajandus on iga majapidamise jaoks vajalik teenus, mille vajadused ja ka pakutavad võimalused ajas muutuvad. Seega tasub aeg-ajalt oma seniselt jäätmekäitlusteenuse pakkujalt uurida, millised on tänased parimad võimalused jäätmeid üle anda. Jäätmete liigiti kogumine ja pakendite tasuta äraandmine on üheks mugavaks võimaluseks, mida igaüks saab teha puhtama keskkonna heaks. Seega tasub kindlasti kampaaniaga ja pakendikoti teenusega liituda. Eramajade pakendikotid viiakse ära iga 28 päeva järel.

Liigiti kogumise kohustus

Pakendijäätmete liigiti kogumine on Eestis kohustuslik juba aastast 2007. Pakendite liigiti kogumine on ainus viis tagada materjalide ringlusesse jõudmise. Kõik algab suhtumisest, et pakendid ei ole prügi, vaid eeskätt ressurss, mida tuleb võimalikult palju kordi kasutada. Pakendikotti sorteeritakse kokku eri liiki pakendid. Sinna sobib plasti kile, paber, papp, klaas ja metall, alates hakklihakarpidest klaaspurkideni ning konservikarpidest pappkastideni.

Pane tähele!

Pakendeid liigiti kogudes ole tähelepanelik, et need oleksid tühjad ja puhtad, sest ainult nii saab neid suuremas mahus taaskasutusse suunata. Jogurtitopsid, supipurgid ja salatikarbid loputa vähese veega läbi, nõudepesuvahendiga ei pea neid pesema. Erinevaid pakendeid ei tasu üksteise sisse panna, sest sorteerimisliinil on neid väga keeruline ja ajamahukas taas eraldada. Suuremamahulised pakendid murra enne konteinerisse asetamist kokku.

Viimsis korraldavad pakendite kokkukogumist ja taaskasutusse suunamist kolm taaskasutusorganisatsiooni: MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO), OÜ Eesti Pakendiringlus ja Tootjavastutusorganisatsioon OÜ.

5 põhjust, miks liituda pakendikoti teenusega

  • Liigiti kogumine on lihtne – kõik puhtad pakendid saab kokku koguda ühte kotti.
  • Pakendikott viiakse ära koduväravast.
  • Pakendikoti teenus on eramajadele tasuta.
  • Kogumispäeva eel saadetakse meeldetuletus.
  • Kokkukogutud pakendid suunatakse taaskasutusse.

KOMMENTAAR

Toomas Luhse, keskkonna vanemspetsialist keskkonnaosakonna juhataja ülesannetes

Viimsi on ainuke vald Eestis kus kõik taaskasutusorganisatsioonid pakuvad kõiki nende poolt turul olevaid teenuseid (avalik pakendipark, tekkekohal kogumine eramajadest ja korteriühistutest), see on ainulaadne ning annab meie elanikele väga head ja mugavad võimalused pakendite liigiti kogumiseks. Aga miks eelistada just tekkekohal kogumise teenust? Taaskasutusorganisatsioonide kogemuse põhjal võib öelda, et tekkekohal kogutud pakendite kvaliteet on tunduvalt parem kui avalikust pakendipunktist kogutu, sest kahjuks vahetevahel leidub pahalasi, kes panevad avalikku pakendikonteinerisse teadlikult mittesobivaid jäätmeid. Vahel (õnneks harva) juhtub nõnda, et paljude elanike tubli töö saab mõne pahalase käte läbi rikutud. Kuivõrd paljud pakendipunktid on varustatud valvekaameratega, siis tegeleme ka nimetatud pahalastega väärteomenetluse raames. Tekkekohal kogumisel võid olla kindel, et pakendijäätmed jõuavad taaskasutusorganisatsiooni käsutusse ning Sinu poolt hoolsalt kogutud pakendijäätmeid on taaskasutusorganisatsioonide poolt hõlpsam ka taaskasutusse suunata.

Soovitan kõigil tekkekohal kogumise teenust vähemalt proovida, leian, et see on palju mugavam kui vallas oma pakendijäätmetele õige konteineri otsimine. Tekkekohal kogumisega on oodatud liituda ka kampaaniaväliste külade elanikud. Anna enda panus ringmajandusse ja alusta juba täna, liigiti kogumine on tegelikult palju lihtsam kui võiks esmapilgul arvata. Iga suurem muudatus hakkab just Sinust endast!