Viimasel nädalal on Laiaküla ja Pärnamäe külade inimesed leidnud oma postkastist kollase kilekoti ja pakendite sorteerimise juhendi. Tegemist on Tootjavastutusorganisatsiooni (TVO) ja Eesti Pakendiringluse (EPR) ühiskampaaniaga, et ärgitada inimesi pakendeid sorteerima.

Pakend on see, mis tuleb toote ümbert. Pakendikotti kogutakse eri materjalid kokku, sinna sobib plastik, kile, paber, papp, klaas ja metall, alates kommipaberitest kuni klaaspurkideni ning hambapastatuubidest pappkastideni. Eramajade pakendikotid viiakse ära iga 28 päeva tagant.

„Kõnealune kampaania ongi mõeldud selleks, et anda viimsilastele, kes pakendeid veel ei sorteeri, võimalus seda teenust katsetada. Mis võiks olla lihtsam, kui koguda pakendid kokku, panna need kollasesse kotti ja tõsta kott veopäeval värava taha?“ küsib TVO turundus- ja kommunikatsioonijuht Gaili Eding.

Tasuta teenus

TVO katab nii pakendite kokkukogumise kui ka käitlusesse suunamise kulud, mis tähendab, et teenus on elanikele tasuta. Kõik TVO süsteemi tagastatud pakendid liiguvad üle sorteerimisliini ja tänasel hetkel suudetakse kogu elanikkonna pakendivoost ringlusesse suunata umbes 50%. „See on juba väga hea tulemus ja igapäevaselt otsime uusi lahendusi, et seda näitajat suurendada. Loodan väga, et pärast kuuajalist katsetamist saavad paljud Viimsi elanikud aru, kui palju pakendeid tegelikult tekib ja kui mugav see on, kui need su koduväravast ära viiakse,“ avaldab Eding lootust.

Pakendid ei ole prügi, vaid eeskätt ressurss, mida tuleb võimalikult palju kordi kasutada. Foto: TVO

Pakendid moodustavad 60% olmejäätmetest

Tegelikult on pakendijäätmete sorteerimine Eestis kohustuslik juba 2007. aastast. Pakendite liigiti kogumine on ainuke viis tagada materjalide ringlusesse jõudmine. Kõik algab suhtumisest, et pakendid ei ole prügi, vaid eeskätt ressurss, mida tuleb võimalikult palju kordi kasutada. Et pakendid moodustavad segaolmejäätmetest ca 60%, seega annab pakendite eraldi kogumine koheselt ka rahalise võidu, sest segaolmekonteineri tühjendusi saab harvemaks muuta.

Millest alustada?

Eding räägib, et möödunud aastal selgus mitme uuringu kaudu, et kuigi Eesti inimesed peavad on väga keskkonnasõbralikuks, siis tegelikus käitumises see veel ei kajastu. „Keskkonna seisukohast on ülioluline, et kõik võimalikult palju jäätmeid sorteeriksid. Alustada võikski kõige lihtsamast ehk koguda segaolmejäätmetest eraldi nii biojäätmed, vanapaber kui ka pakendid. Kollase koti teenus on ju oluliselt mugavam, kui viia oma pakendid avalikku pakendipunkti,“ märgib Eding. Tema sõnul saavad teenusega liituda kõik Viimsi elanikud, mitte ainult Laiaküla ja Pärnamäe inimesed. „Teenuse tellimiseks tuleb minna TVO kodulehele https://tvo.ee/teenused/eramajale, täita seal ankeet ja peagi jõuab kollane kott koos sorteerimisjuhendiga postkasti. Ühele majapidamisele on ette nähtud kuni viis kollast kotti. Teenus töötab põhimõttel, et nii mitu kotti, kui ära viiakse, jäetakse ka asemele. Meie kogemusel tekib ühel perekonnal keskmiselt 2-3 kotti pakendeid ühes kuus,“ ütleb Eding.

Jäätmete sorteerimine ei ole tüütu kohustus, see on võimalus näidata, et hoolime keskkonnast. See on elustiili osa.

Pane tähele!

Kodus sorteerides tuleb olla tähelepanelik, et pakendid oleksid tühjad puhtad, sest ainult nii saab neid suuremas mahus suunata taaskasutusse. Jogurtitopsid, supipurgid ja salatikarbid loputa vähese veega, nõudepesuvahendiga ei pea neid pesema. Erinevaid pakendeid ei tasu üksteise sisse panna, sest sorteerimisliinil on neid väga keeruline ja ajamahukas taas eraldada. Suuremamahulised pakendid murra enne konteinerisse asetamist kokku.

Viimsi vallas on 23 avalikku punkti, kuhu pakendijäätmeid saab viia, kuid mugavam on neid koguda kodu juures.

5 põhjust, miks valida pakendikotiteenus

– sorteerimine on lihtne – kõik puhtad pakendid saab kokku koguda ühte kotti

– pakendikott viiakse ära koduväravast

– pakendikoti teenus on eramajadele tasuta

– kogumispäeva eel saadetakse meeldetuletus

– kokku kogutud pakendid suunatakse taaskasutusse – nii säästame keskkonda

Viimsis pakuvad pakendikotiteenus MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO), OÜ Eesti Pakendiringlus (EPR) ja OÜ Tootjavastutusorganisatsioon (TVO). Tasuta pakendite äraandmise teenust saavad kasutada nii eramajapidamised kui ka korteriühistud. Täpsema info saamiseks tuleb ühendust võtta teenusepakkujaga.