„Kui Arno isaga koolimajja jõudis, olid tunnid juba alanud…“ on enamusele tuntud repliik aegumatust kirjandusklassikast „Kevade“. Minu jaoks algas samamoodi liitumine välisprojektiga Augmented Urbans. Ehk teisisõnu liitusin aasta eest Viimsi Vallavalitsuse töökollektiivi tulles selle projekti meeskonnaga poole projekti pealt, kui tegevus toimus juba täistuuridel. Sama paralleeli võib tuua valla peatänava ideega – head ideed sünnivadki tihti töö haripunktis.

Rootsi, Soome ja Läti linnade kõrval osalevad projektis Eestist Tallinn ja Viimsi – kõik projektiosalised püüavad koostada huvigruppe kaasates valitud pilootalale võimalikult detailse linnaruumilise lahenduse. Tallinna linnaplaneerijad on loomas projekti raames uut avaliku ruumi lahendust maa-alusesse elektrikaablisse paigaldatavas õhuliinikoridoris Kopli kaubajaamast Stroomi rannani Põhja-Tallinnas (putukaväil), Viimsis kasvas projekti käigus meeskondliku töö tulemusena üha selgemalt välja täiendav idee ja reaalne vajadus Haabneeme keskust läbiva Randvere tee uuendamiseks.

Tänavu kevadel, koroonaseisaku haripunktis, viisimegi Viimsi valla kodulehekülje vahendusel elanikkonna kaasamistegevusena läbi küsitluse-ideekorje nn peatänava ideega seonduvas, et saada olemasoleva keskkonna osas tagasisidet selle võimalikuks ümberkujundamiseks. Tagasiside oli sisult rikkalik. Pikem ülevaade küsitluse tulemustega ilmus 5. juuni „Viimsi Teataja“ numbris. Seejärel kaasasime juunis eraldi kokkusaamise raames täiendavalt kohalike koolide-lasteaedade hoolekogude esindajad, et tutvustada juba pisut detailsemalt loodavat Randvere tee eskiislahendust. Saime positiivse tagasiside.

Kaasamistegevuste käigus sai üha selgemaks vajadus luua võimalikult looduslähedane, inimkeskne, erinevaid vaba aja veetmise võimalusi pakkuv lahendus. Sellelaadsed ettepanekud moodustasid vastuste koondtabelis valdava enamuse. Tagasiside oli väärtuslik ja selle tulemusena sai lahendus seetõttu ka mitmekülgne. Koostöös SWECO Projekt AS inseneride ja ekspertidega loodi tagasiside põhjal peatänava eskiis. Infra BIM OÜ meeskond aitas eskiisist luua 3D animatsiooni.

Laiema avalikkuse ees on kavas Randvere tee eskiisi näidata ja põhjalikumalt läbi virtuaalreaalsuse prillide tutvustada Viimsi turvalisuse päeval septembris.