Foto: Canva.com

Gen Mandre, Sademevee säästlike lahenduste vanemspetsialist

20. mail sõlmisid Viimsi vallavalitsus ja ehitusfirma AS Terrat lepingu, mille raames ehitatakse Haabneeme alevikus välja projekti CleanStormWater neli näidisala.

CleanStormWater projekti eesmärk on katsetada uudseid sademevee puhastamise lahendusi, et vähendada sademeveega ohtlike ainete ja reoainete juhtimist Läänemerre. Oluline on sademevett puhastada ja selle seisundit jälgida, et vajadusel sekkuda.

Näidisalade lahendused aitavad kaasa Läänemere puhtusele. Kavas on testida ja rakendada uusi ja innovaatilisi sademevee puhastamise lahendusi, et vähendada kahjulike ja ohtlike ainete koguseid, mis satuvad merre läbi sademeveesüsteemide. Erinevatele lahendustele lisaks ühendatakse pilootalad veebipõhise e-lahendusega, mis võimaldab andmeid reaalajas koguda ja edastada ning vastavalt sisenditele reageerida.

Tulemusena jõuab vald tarkvara teavituste abil reageerida ja võimalusel kasutusele võtta meetmeid, et takistada saastunud vee jõudmiset merre. Loodud lahenduste toimivuse korral on tulevikus võimalik kavandada ka teiste eesvoolukraavide ja torude puhastus- ja mõõteseadmetega varustamist, mis võimaldab edaspidi andmeid analüüsida ja järeldusi teha.

Piloot nr 1 – eesmärgiks on kraavi sattunud ujuvprügi kinnipüüdmine enne selle jõudmist torustikku. Selleks kasutatakse viimast kraavilõiku enne suubumist torustikku, kuhu rajatakse raudbetoonist kamber koos võrega. Kaevus paikneb kõik vajalik reaalajas monitooringuks.

Piloot nr 2 – eesmärgiks on sademevee mehaaniline puhastus enne juhtimist kraavi. Olemasolevasse raudbetoonist kaevu paigaldatakse kõik vajalik reaalajas monitooringuks. Rajamistööde käigus tuleb Sõpruse tee pilootalal maha võtta kuusehekk, mis kasvab täpselt torustiku kohal ning mida on võimatu säilitada. Tulevikus on plaanis näha ette raiutud puude asemel asendusistutus.

Piloot nr 3 – visuaalselt ehk kõige põnevam. Olemasolevasse kraavi kogu pikkuses sademevee voolukiirust aeglustavaid ja puhastavaid takistusi suurte kivirahnude ja taimestuse lõikude näol. Vee voolamisel üle ja läbi takistuste toimub vee aereerimine ja puhastamine. Kive saab kasutada ka kraavi ületamiseks. Kollektoris paikneb võre ujuvprahi kinnipüüdmiseks. Samuti teostatakse ka reaalajas monitooringut.

Piloot nr 4 – kaevus toimub puhastatud sademevee lõplik monitooring, mille tulemuste abil hinnatakse rajatud puhastussüsteemide efektiivsust. Tööde raames rekonstrueeritakse kaev osaliselt ning paigaldatakse sügavale kaevu põhja paigaldatavate seadmetele ligipääsuks vajalik taristu.

Projekti CleanStormWater juhtparneriks on Viimsi vallavalitsus, projekti kogueelarve on 1 661 825,73 eurot, sealhulgas Interreg Baltic Sea Region programmi toetus 1 345 373,42, millele lisanduvad partnerite omafinantseeringud.