Üha kasvavaks „trendiks“ on kujunemas lõhutud haljakud ja mutta ning porri sõidetud murualad. Ja kõik see eesmärgiga parkida võimalikult lähedale ja manööverdada seal, kus meeldib. See aga toob kaasa kahjustatud keskkonna ja kulud selle taastamiseks muude tegevuste arvelt – ehk mida rohkem lõhutakse, seda vähem saab vald heakorda panustada.

Südamega loodud keskkond
Ilus keskkond on kõigile elanikele rõõmuks. Vald korrastab järgemööda avalikke haljasalasid, et meie teed oleksid ümbritsetud haljakutega, mis on kaunid ja hooldatud ning loovad mõnusa tunde avalikus ruumis viibides. Nii on suuremate teede rekonstrueerimiste raames korrastatud tervikuna teekinnistud servast servani, eraldi tehakse järk-järgult korda erinevaid vallale kuuluvaid haljakuid.

Alasid tasandatakse, rajatakse murukatet, täisistutusalasid, hekke, istutatakse puid ja tehakse peenraid ning kujundatakse maastikke. Kõike ikka selleks, et meie valla avaliku ruumi keskkond oleks silmarõõmuks nii meile endile kui ka valda külastavatele inimestele.

Igapäevaselt hooldavad valla haljakuid viis erinevat lepingupartnerit ja vallavalitsuse teenistujad – kokku kahekümneliikmeline meeskond (alates teemaa niitjatest kuni lillede kastjateni). Lisaks kaasatakse teemaade rekonstrueerimisel veel eraldi haljastustöötajaid. Toimub suur töö selle nimel, et valla avalik ruum saaks ja püsiks korras.

Hoolimatusest üles küntud
Kui aga kõik see tulemus rikutakse ära, tekib ahastus. Nördimus. Tunned, kuidas loodud keskkonnast ei hoolita. Eelmisel aastal valmis Reinu tee rekonstrueerimine ja sellega paralleelselt ka teemaa haljastus – ligi 35 000 m2 haljasala. Kurb oli pilt kevadel, kui teemaa oli puruks sõidetud ja autode parkimisest kahjustatud ligi 65 erinevat kohta. Puruks sõideti ka peenraid. Küll pargiti teemaa haljasalal, et kuuske tuua või metsas käia. Mõni sõiduk pidas järgmist ristmikku liiga kaugeks, et seal ümber pöörata ja kündis kaarega läbi muruala, nii et muda lendas. Kes käis seenel ja kes niisama metsas ning parkis auto haljasribale. Oli ka niisama haljasalal sõiduhuvilisi. Teemaa ligi 65 erineva rikkumise korrastamised lähevad vallale maksma tuhandeid eurosid.

Sarnane kurb vaatepilt avanes ka Vehema teel. Manööverdusjälgi on näha vasakpöörde kohtade juures ja koolide läheduses. See paneb küsima, kas tõesti oleme niivõrd hoolimatud? Kümnete inimeste südamega tehtud töö on ära rikutud. Ja mille nimel? Lootus oli kevadel kaunist rohelust näha, aga saime jüripäevaks hoopis kartulipõllud mitmes kohas.

Laiskusest mudaks pargitud
Teine probleemkoht on pidev parkimine haljasalal. Parkimise põhjuseid on erinevaid – haljasalalt on lühem tee minna sihtkohta, haljasalal asuvat autot on aknast näha, määratud parkimiskoht on ebamugavas asukohas, haljasalale parkides ei pea väravat avama jne. Põhjuseid on kümneid, aga tulemus on üks – mutta sõidetud teeservad ja eraldusribad. Ja sellest mudaaugust välja sõites solgitakse teekate ka ära. Järgmisena tullakse vallamajja kaebama, et teekate on must ning tolmab kuiva ilmaga, teemaad on koledad, teepeenrad puruks sõidetud jne.

Sageli on vaja taastamistöid teha käsitsi, reageerida korduvalt, et ala lõplikult taastada. Teepeenra taastamine koos haljastuse kordategemise ja katte puhastamisega ning reageerimisega maksab ligikaudu 100 eurot m2 eest (arvestades kõiki kaudseid kulusid). Ehk kui auto pargib kogu aeg haljasalal ja lõhub selle tõttu ära 5 m2 haljasala, siis on ta tekitanud vallale rahalist kahju ligikaudu 500 eurot. Selle aja, raha ja ressursiga saaks aga korrastada uusi haljakuid.

Näide tee äärde parkimisega haljastuse rikkumise tagajärgedest, mida võib leida kõikjalt, alates Haabneemest kuni Randvereni. Foto:Alar Mik
Näide tee äärde parkimisega haljastuse rikkumise tagajärgedest, mida võib leida kõikjalt, alates Haabneemest kuni Randvereni. Foto: Alar Mik

Kulud kuni 16 000 eurot
Vallavalitsus saab aastas sadu teateid valesti pargitud sõidukite kohta – on see siis haljasalale parkimine, teemaa eraldusriba lõhkumine, vales kohas parkimine vms. Kui valesti pargitud sõiduk rikub haljakut või segab teehoolet või põhjustab muid häiringuid, siis see põhjustab igal korral vallale kulutusi. Mida vähem esineb parkimise rikkumisi, seda väiksem on valla kulu reageerida, korrastada, uuesti hooldada vms. Aasta kohta võivad kõik parkimisrikkumiste tulemuste seotud tegevused minna maksma orienteeruvalt kuni 16 000 eurot (varasemate aastate statistika näitel). Selle summa eest võiks rajada väikese mänguväljaku. Niipalju läheb osade inimeste laiskus vallale maksma. Tasub mõelda enne, kui pargitakse valesti või sõidetakse haljakule.

Hoiame ja hoolime
Mõtleme, palun, sellele teemale! Kas korrastatud teemaad on mõeldud parkimiseks? Kas laiskus parkida ettenähtud kohta (kus on pikem maa kõndida või vaja värav avada) kaalub üles nende inimeste vaeva, kes loovad meile kaunist keskkonda? Mis õigustus saab üldse olla parkimiseks kellegi teise (antud juhul teemaa) haljasalal?

Hoiame meie haljasalasid ja teeme inimestele märkusi, kui näeme rikkumist. See näitab, et hoolime, ja annab märku, et selline käitumine ei ole õige. Nii muudame inimeste käitumismustrit.