Novembrikuu viimasel pühapäeval, 29. novembril tähistatakse esimest adventi. Kuigi sel aastal on sündmused tagasihoidlikumad ning kõigil tuleb jälgida viirusest tingitud reegleid, saab pühade- ja jõulurahu meeleolu koguma hakata.

Tänavu toimub Viimsis esimese advendi tähistamine ViVa Virtuaalklubi otseülekandena ilma publikuta Viimsi Püha Jaakobi kirikust 29. novembril kl 14.00 – 15.00. Ülekannet saab jälgida Viimsi valla Facebooki lehelt.

Viimsi Püha Jaakobi kiriku vaimulik Mikk Leedjärv süütab 1. advendiküünla ja õnnistab tule. Viimsi Vallavanem Illar Lemetti edastab advenditervituse ning toob kiriku ette õue advenditule, kust alates 14.15 saavad viimsilased tulla ja tule koju kaasa võtta. Meeleolu loob Nele Liis Vaiksoo ja Olav Ehala advendikontsert. 

Jõulutulede ja advendiküünla süütamine sõjamuuseumi õuel

Eesti sõjamuuseum kaunistab tänavu oma õuel kasvava suure kuuse jõulutuledega. Kutsume kõiki kuuseküünalde ja 1. advendi küünla süütamisest osa saama sel pühapäeval 29. novembril kell 16. Jõululaule esitab ViiKerKoor Viimsist. Pakume glögi ja piparkooke. Muuseum on samuti avatud.

Advendiaeg Viimsi kirikutes

Mikk Leedjärv selgitab ka pisut lähemalt, mida advendiaeg tähendab. „Mõiste advent tuleb ladinakeelsest väljendist adventus Domini, mis eesti keeles tähendab Issanda tulemist. See on aeg, mil valmistutakse jõuludeks, Issanda Jeesuse sündimise pühaks ja sellega kaasnevaks rõõmuks. See on jõulude ootuse aeg, mil seatakse end ja oma kodusid valmis võtma vastu kogu armastust ja headust,“ ütleb ta.

Advendiaja pikkus on päevade vaates muutuv, sest see on määratletud pühapäevade hulgaga enne esimest jõulupüha ehk 25. detsembrit. Advendi pühapäevasid on alati neli. „See aeg algab esimese advendiga, mil süüdatakse esimene küünal neljast märgina, et on asutud jõulu ootuse teele. Esimese advendiga algab ka uus kirikuaastaring. Jõuluaeg aga saab alguse alles toomapäeval, 21. detsembril ning kestab kolmekuningapäevani 6. jaanuaril,“ lisab Mikk Leedjärv.

Sündmused kirikutes

EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus toimub 28.11 kell 16 esimese advendi oikumeeniline jumalateenistus (toimub telesalvestus, mis on eetris 29.11 kell 17.30 ETVs).

29.11 kell 11 on esimese advendi jumalateenistus armulauaga.

Sündmuste info leiab koguduse kodulehel www.viimisjaakobikirik.ee või koguduse Facebooki lehelt. Seoses praeguse olukorraga võib see jooksvalt muutuda.

Randvere kirikus tähistatakse esimest adventi 29. novembril, mil kell 14.30 toimub jumalateenistus, kuid algselt kell 15.30 toimuma pidanud naiskoor Carmina kontsert jääb pandeemia ägenemisest ning muutunud ohuhinnangust tulenevalt ära!

Viimsi Vabakoguduse kirikus toimub 29.11 kell 12 jumalateenistus, kus süüdatakse üheskoos esimene advendiaja küünal.

Naissaare Püha Maarja kabelis peetakse 28.11 kell 12 advendimissa – süüdatakse esimene küünal ja palutakse õnnistust jõulude ettevalmistamiseks. 

Prangli Laurentsiuse kirikus on jumalateenistus teisel advendil, 6. detsembril kell 11.

NB! Kirikutesse minnes on soovituslik kanda maski ja istekohta valides lähtuda hajutatuse põhimõttest, samuti nii sisenedes kui ka väljudes desinfitseerida käsi.