Veebruari koolivaheajal käisid muusikakooli ja kunstikooli õpetajad kahepäevasel õppreisil Riias sealsete munitsipaalhuvikoolidega tutvumas ning edaspidist koostööd loomas.

Kokku külastati kolme Riia huvikooli (Bolderāja muusika- ja kunstikool, Maras Muiznieces Rigas kunstikool ja Joseph Medina Riga I muusikakool), kus meid rõõmuga vastu võeti. Lätlased on väga huvitatud edaspidistest koostööprojektidest ja kogemuste vahetamisest. Üksteiselt on palju õppida, kuid tore oli ka tõdeda, et hoolimata riigipiirist on meie huvihariduse väärtustamine ning põhimõtted sarnased.

Bolderāja muusika- ja kunstikoolis õpib ca 240 õpilast muusika- ja ca 150 kunstiosakonnas. Kool asub kasarmutüüpi majas ning õppetöö toimub kahel korrusel. Majas on väiksem kontsertsaal, kus peamiselt harjutavad õpilasbändid ja orkestrid, ning oreli õppeklass. Munitsipaalhuvikool panustas Bolderaja festivali korraldamisse, mis on kogukonnale suunatud festival koos töötubadega (kunst) ja esinemistega. Lisaks plaanib kool tähistada oma huvikooli 30. aastapäeva skulptuuriga Music and art.

Antud huvikool oli algselt muusikakool, millele liideti kunstiosakond. Kahe osakonna võrdväärselt väärtustamine ja arendamine on olnud direktor Arturs Cingujevs prioriteediks ja väljakutseks, alates ametisse astumise päevast. Oluline on valdkonnaülene koostöö ning ühtne meeskond/õpetajaskond, kelle fookuses on noorte õpetamine ja arendamine.

Maras Muiznieces Rigas kunstikooli külastasime koos Viimsi kunstikooli õpetajatega. Vastu võttis meid projektijuht ja kunstnik Vilnis Heinrihsons, kes oli väga uhke oma Saaremaalt pärit vanaisa üle, muutes külastuse õhkkonna kohe väga koduseks.

Kunstikoolis õpib õppekava alusel 334 õpilast ning ringitegevuses osaleb 6 õpilast. Õpilaskoha maksumus on 128 eurot aastas. Huvikooli tegevust rahastatakse järgmiselt: 33% õpetajate palgarahast maksab riik ja 22% kohalik omavalitsus. Kohaliku omavalitsuse kohustuste hulka lisandub huvikoolide majanduskulud 18% ja andmistratiivtöötajate palgakulude katmine 15% ulatuses. Õpetajate palgafondi tuleb 4% lapsevanemate poolt makstavast õppetasust, millele lisandub lapsevanema poolt tasutud 8% materjalikulust.

Rahulolu-uuringu tulemusel hindavad õpilased peamiselt kooli õhkkonda (40%), õpetajaid (37%) ja huvitavaid ülesandeid (23%). Küsitlust tehakse igal aastal.

Kunstikool toob välja õpilastööde n-ö linnaruumi näitusele viimise positiivsed mõjud:
1) kooli maine kujundamine ning enda näitamine/tutvustamine;
2) pretsedendi loomine suuremate eesmärkide/projektide poole püüdlemiseks;
3) õpilaste ja õpetajate enesekindluse suurenemine uute väljakutsete vastuvõtmiseks.

Õpilaste puhul, kes on palju puudunud või muul põhjusel ei ole õppekava läbinud, rakendatakse kursuse kordamist või täiendavat õppetööd (suvetööd).

Riia kunstikool kutsus meie õpilasi osalema õpilastööde näitusel/võistlusel nimega Value Brooch. Õpilastöid hindab rahvusvaheline žürii.

Joseph Medina Riga I muusikakoolis õpib ca 700 õpilast ning see on üks vanimaid muusikakoole Riias.

2009.aastal ühendati kaks vanimat muusikakooli Jāzeps Mediņši ja Riia I muusikakool. Jāzeps Mediņši muusikakooli eelkäija loodi 1927. aastal, esmalt muusikaõpet pakkuva lasteaiana (musical kindergarten). 1941. aastast kannab tollane kool Läti muusikaõpetaja, helilooja ja dirigendi Jāzeps Mediņši nime. Nimi jäi alles ka pärast koolide liitmist 2009. aastal.

Koolil on kaks huvihariduse omandamise taset: 1) esmane põhiõpe neile, kellel ei ole kindlat soovi saada professionaalseks muusikuks, kuid kes soovivad muusikaharidust; 2) muusika süvaõpe gümnaasiumi tasemel. Lõpetanu võib minna muusikaakadeemiasse (ülikooli).

Muusikakooli pakutud diktaadikogumikku kasutatakse ka Viimsis. Kooli direktor hindab oma kooli taset kõrgelt ja rõhutas nende kõrgeid saavutusi kohalikel ja rahvusvahelistel konkurssidel. Ta kinnitas, et pillimäng ongi elustiil.

Viimsi huvikoolide tagasiside põhjal võiks nimetatud koolidega tihedamaid suhteid luua ning Artiumi valmimisel saab koos näiteks ühiskontserdi ja õpilastööde näituse teha. Saadav kogemus rikastab mõlema riigi huvikoolide õpetajate ja õpilaste kogemuste pagasit veelgi.