ERASMUS + loomeprojekti „The dreams and fears that I have” tulemusena valmis Eesti ja Rootsi õpilaste loodud lavastus. Etüüdidest kokku pandud näitemängu läbis noorte unistuste ja hirmude temaatika. Koostöös Stockholmi Estetiska gümnaasiumiga alustati projektiga juba kaks aastat tagasi, selle aasta kevadel jõudis see emotsionaalse lõpuni.

Meriliis Kivimägi
Viimsi gümnaasiumi õpilane

Esimene kokkupuude kahe kooli vahel toimus aastal 2019, mil neli Viimsi gümnaasiumi õpetajat olid Erasmus+ projekti kaudu töövarjuks Rootsis Stockholm Estetiska gümnaasiumis. Koos sealsete õpetajatega avastati, et omatakse sarnaseid väärtuseid ning lisaks tegeletakse pühendunult kaunite kunstide arendamisega noorte seas. Teater ja muusika on mõlema kooli tugevuseks, mistõttu nähti head võimalust teha selle kaudu rahvusvahelist koostööd, kaasates kummastki koolist nii aktiivseid õpilasi kui ka õpetajaid. Tekkis unistus lavastuse „The dreams and fears that I have”valmimisest.

Fotod:  Hans Martin Tammiste

Nii alustati projekti kirjutamist tervelt 40-le õpilasele. Ülemöödunud õppeaasta alguses, mil projekt oma tegevusega alustas, kohtuti omavahel mitu korda virtuaalselt, kuid etenduse valmimist lükati koroona tõttu siiski edasi. 2021. aasta septembris alustati lavastuse loomisega aga otsast peale. Kuigi selleks ajaks olid mõlemas riigis paljud õpilased ja õpetajad algkoosseisust välja vahetunud, oodati projekti kulminatsiooni põnevusega. Jätkusid kohtumised virtuaalselt ja lõpuks, sel kevadel, ka päriselus.

1.–7. maini viibis 20 Viimsi gümnaasiumi õpilast Stockholmis, et näha silmast silma rootslasi, kellega muidu oli kohtutud vaid ekraani vahendusel. Kohapeal pandi kokku kahes koolis loodud etüüdid üheks lavastuseks nimega „The dreams and fears that I have“ ning esineti koos ülejäänud Rootsi kooliperele, õpilaste tuttavatele ja vanematele. ,,Eredaim mälestus projektist on kogu Rootsi reis, selle viimasel päeval vanalinnas seiklemine ja teistega ajaveetmine,” tõdes projektis osalenud Viimsi gümnaasiumi õpilane Mia Ambika Lass.

7. juuni õhtul toimusid Viimsi gümnaasiumis teine etendus ka Viimsi publiku jaoks, kuid kahjuks ilma rootslasteta. Ukraina-Vene sõjast tekkinud ebastabiilsete olude tõttu vastu külaskäiku Viimsi gümnaasiumisse ei toimunud, kuid ülesfilmitud rootslaste loomingut oli võimalik Viimsi gümnaasiumi klassiruumides järele vaadata.

Unistused ja hirmud käivad käsikäes

Unistused ja hirmud on iseenesest kõigi jaoks väga isiklik teema. See on siililegi selge, et inimestena me kahtlemata unistame ja kardame, kuid vahel ühest asjast või tegevusest unistades võime seda samal ajal ka karta.

Selle etenduse kujundasid noored ise oma kogemuse ja lugudega – rääkides sellest, millest unistatakse, millest unistati, mida kardetakse ning kuidas unistused ja hirmud on omavahel seotud.

,,Õppisin, et olen võimeline ise lavastust looma. Ma ei ole varem saanud nii suurt rolli lavastuse loomisel mängida. See tunne, et sa võid teha ükskõik mida sa tahad, on imeline. Peast käib nii palju ideid läbi, et vahel on raske valida, mida näidata publikule ja mida mitte,” kirjeldas projektis osalenud Iko Marten Kiisler oma kogemust.

Projekti käigus oli märgata ka kahe riigi erinevusi. Rootslastele omaselt eelistasid nemad rohkem muusikalidele omast lähenemist ja teksti teatraalset edastamist. Eestis pandi rohkem rõhku füüsilisele teatrile ning modernsete elementidega elavale muusikale. ,,Õppisin iseenda kohta seda, kui hästi ma oskan 21. sajandi oskusi. Näiteks oli projekti jooksul väga oluline suhtlus ja koostöö näitlejate ja muusikute vahel,” mõtiskles projektis osalenud Robin Pastak.

Noorte juhendajateks olid Viimsi gümnaasiumi vilistlased Emily Bruus, kes juhendas teatritruppi, ja Andreas Kalvet, kes juhendas noorte muusikute gruppi. Tema ülesandeks oli luua ruumidesse helitausta ja muusikat ning korralduslikku poolt juhtis kooli õppe- ja arendusjuht Maarja Urb. Projekt sai teoks tänu Euroopa Liidule Erasmus+ programmile.