Septembrikuus restaureeriti Prangli kirikut

Taastati kirikutorni algsed aknaavad, soojustati kirikusaali lagi ning parandati hoone sokliosa. Restaureerimistööd toimuvad arhitektibüroo OÜ Vana Tallinn koostatud põhjaliku  restaureerimisprojekti alusel.

Tööde maksumus oli kokku 28 000 eurot, millest 10 000 eurot rahastas EELK Prangli Laurentsiuse kogudus ning 18 000 eurot Viimsi vald. Tööd tegi Trust Ehitus OÜ. Võimaluse korral jätkatakse restaureerimistöid 2021. aastal.

Prangli 1848. aastal ehitatud kirikuhoone on viimaste aastate vältel saanud uue kirikusaali katuse (2012), heategevuslikus korras värske välisvärvi (2014), restaureeriti tornikiivriosa katus (2015), heategevuslikus korras värviti kiriku katuse saaliosa (2016).

Siinkohal veelkord suur tänu tublidele talgulistele ja headele inimestele, firmadele Expoline, Värvikeskuse Grupp OÜ ja Akzo Nobel Baltics AS. Tornikiivri metallosad on kiriku heaks tasuta korda teinud Kuusalu mees Priit Rink. Kiriku heaks on väga palju panustanud EELK Prangli Laurentsiuse kogudus eesotsas juhatuse esimehe Taavi Linholmiga.