Nii on arvatud läbi aastatuhandete ja see pole muutunud tänaseni, kuigi raamatukogudes on toimunud olulised kontseptuaalsed muutused.

Detsembri alguses täitub kaks aastat sellest, kui Viimsi vallaraamatukogu muutis asukohta. Uutes ruumides tekkisid võimalused lisaks tavapärasele raamatukoguteenusele välja arendada nii huvitegevusi kui ka muutuda kohaks, kus igas vanuses kogukonna liikmed saavad rahuldada oma kultuurilisi ja hariduslikke vajadusi, võivad koguneda ja arutleda ning teha palju muud. See on olnud meie kõigi, nii raamatukogutöötajatele kui ka külastajatele avastuste ja tegutsemise aeg, et kohaneda uute oludega ja võimalustega. Ühelt poolt on koroonakriis mõndagi takistanud, kuid samas on see teinud raamatukoguhoidjad leidlikumaks uute teenindusvormide rakendamisel.

Numbrid kasvavad

Arvudekeeli on uutes ruumides lisandunud enam kui 9500 lugejat, keda on kokku juba 15 500. Novembrikuu alguseks on laenutatud 151 600 teavikut (2019. aastal samal ajavahemikul 90 000 teavikut). Päevas külastab raamatukogu keskmiselt 250-450 inimest (arvestatud on neid, kes laenutavad teavikuid kaasa). Kogud on kasvanud enam kui 90 000 eksemplarini, millest valdav osa asub avariiulitel, et lugejatel oleks võimalus ise vajalik leida. Näitarvude märgatav tõus on tõstnud oluliselt töötajate koormust, esitanud uusi nõudmisi nii nende teadmistele kui ka oskustele. Mõistetavalt on raamatukogutöö pingestunud (eriti koroonakriisi ajal), kuid Viimsi raamatukogus töötavad väga head spetsialistid, kellel on valmidus rahuldada maksimaalselt kõigi lugejate vajadusi.

Uued võimalused

Uutes ruumides on tavalisele raamatukogutööle lisandunud muusika- ja videostuudiote kasutajad, rühmaruumide ja saalide manageerimine, kus toimuvad koolitused, kogunevad huviringid ja -klubid, nagu bridžimängijad, kirjandusklubi, mõttespordiring, tehnoloogia ja robootikaringid ja mitmed teisedki. Hämmastavalt hästi on vastu võetud Marja Matiiseni õmblusring, kuhu soovijaid on rohkem, kui mahub. Alustanud on tegevustoad nii lastele kui ka täiskasvanutele, näiteks märkide valmistamine ja 3D printimine. Piirangute lõppedes on plaanis õpetada laserlõikuri kasutamist.

Uutes ruumides on kohtumisõhtute korraldamise võimalused mitmekesisemad ja avaramad. 2020. aastal toimus koroonapandeemia piirangute leevenedes 129 erinevat sündmust, neist 36 lastele. Käesolev aasta on piirangute tõttu olnud tagasihoidlikum. See teeb kurvaks, aga mõistame, et targem on loobuda suurematest sündmustest ja uskuda, et tulevad paremad ajad.

Pole tavapärane, et raamatukogus korraldatakse kontserte või teisi muusikaüritusi. Kuna meie suure saali akustika ja tehnika on selleks sobivad, on hea meel, et muusikapäeval soleeris siin Tõnu Naissoo ja Viimsi Happy Jazz raames Lembe Lokk. Raamatukogus salvestati täispikk Terminaatori kontsert jpm.  

Omaette maailm lapsevanematele ja lastele on teine korrus, kuhu tulevad mängima, lugema ja meisterdama mitte ainult Viimsi pered, vaid siia sõidetakse kaugemaltki. Lastepärane keskkond kutsub lugema ja uskuma raamatute imelisse maailma.

Viimsi raamatukogu
Viimsi raamatukogu lastekorrus.

Teistmoodi teenused

Covid-piirangud on peale sündmuste ärajätmise toonud lugejatele probleeme ka raamatute laenutamisel. Esialgu ei kujutanud ette, kuidas jätkub teenindamine, kui uksed on külastajatele suletud. Kuid raamatukogutöötajad on leidlikud. Teenindus jätkus uues vormis – kontaktivaba laenutusega. Sellist mõistetki polnud varem raamatukogunduse terminoloogias. Nüüd on! Töötasime nagu konveierliinil: võtsime vastu tellimusi, otsisime tellitud raamatud, pakkisime ja panime pakid lugejatele kättesaadavasse kohta. Väsitav, aga kasulik! Hea lugemisvara aitab ju hajutada muremõtteid ja sunnitud isolatsiooni võimalikult meeldivalt taluda.

Viimsi raamatukogu kontaktivaba laenutus
Viimsi raamatukogu kontaktivaba laenutus

Hea raamat pakub tuge

Pikem sulgemine oli 2020. aasta 13. märtsist 30. juunini, kui lugejaid raamatukogusse ei lubatud ja kontaktivabalt laenutati 25 543 eksemplari. 2021. aasta 1. märtsist 30. aprillini kordus kontaktivabalaenutus, mil laenutati kahe kuu jooksul 25 551 eksemplari. Kurbnaljakalt võib ju järeldada, et töötajate tööviljakuse tulemusena teeninduse näitajad kasvasid. Tegelikkuses vajavad inimesed lugemist, kuna see aitab maandada üha süvenevat stressi. Peale selle, et tähelepanu loetule juhtides saab ärevust vähendada, saab sedasi laiemas plaanis rahuneda ja lõõgastuda. Kui on võimalus mõneks ajaks raamatut kätte võttes teise maailma pageda, tuled sealt tagasi rahulikumana ja näed elu teistes värvides. Ammu teada tõde on, et hea raamat pakub elamiseks tuge – aitab näha eluprobleeme laiemas kontekstis, uute näidete ja teiste kogemuste kaudu.

Leidlikud lahendused

Kuna raamatukogu viies individuaalkabiinis on hea ventilatsioon, siis selleks, et viimsilased saaksid osaleda kas õppetöös või teha kaugtööd, hakkasime raamatukogu kevadise kinni oleku ajal neid kasutusse lubama. Raamatukogude otsene ülesanne on ju toetada kohalikke elanikke inforuumis, luua neile tingimused vajalike tegevuste jätkamiseks, loomulikult järgides eriolukorra reegleid.

Hea uudis on iseteenindava laenutusautomaadi kasutusele võtmine. See on kiire, lihtne ja distantsi hoidmist võimaldav. Loodame, et uus aasta toob Viimsi raamatukogu kasutajate käsutusse nii raamatute välis- kui ka sisetagastusautomaadi.

Olles kogukonnakeskus

Mitme kogemuse võrra oleme rikkamad kogukonnakeskusena tegutsemisel. Raamatukogu suures saalis toimus pea nelja kuu jooksul vaktsineerimine ja kohaliku omavalitsuse valimiste ajal asus samas valimisjaoskond. Kasu oli vastastikune, sest kes veel ei olnud raamatukogu registreeritud lugeja, nägi, kui suurepärane valik siin on ja üha kallinevate raamatute koju ostmise asemel peeti asjakohasemaks neid laenutama hakata. Ka Covid tõendite tasuta printimine on olnud hinnatud teenus.

2022. aasta on kultuurivaldkonnas nimetatud raamatukogude teema-aastaks, mis on jaotatud neljaks. Raamatukogu – kogukonnakeskus, raamatukogu kirjanduse ja kultuurikeskuse pakkujana, raamatukogu väljaspool raamatukogu ja tuleviku raamatukogu. Läbiv põhimõte on see, et raamatukogu on inimesele vajalik kogu elukaare kestel. Nii ongi. Raamatukogu on vajalik kõigile ja igal ajal.