Viimsi raamatukogus on avatud kaks vahvat näitust, mida tasub uudistama minna nii lastel kui ka täiskasvanutel.

MTÜ Mondo näitus „Muusikalised teekonnad“ räägib muusikast nii, nagu ükski varasem näitus Eestis pole seda teinud – rände võtmes. Eksponaadiks on interaktiivne sein, mis tutvustab kümmet muusikažanrit ja nende arengut läbi rännakute ajas ning ruumis. Nende žanrite teekonnad ei ole olnud sirged ja kerged, paljugi on sündinud läbi pisarate, vaeva, koduigatsuse, lootuse, armastuse ja vastuhaku. Ükski nendest žanritest ei oleks sündinud ilma inimeste rändamiseta.

Interaktiivne sein võimaldab lugeda, aga ka vaadata videoid ja kuulata näiteid popmuusika ajaloost ning saada täpsemalt teada, kuidas mõjutas inimeste ränne erinevate muusikastiilide teket ja arengut. Näituse juurde kuulub riikliku õppekavaga seotud haridusprogramm.

Näituse eesmärk on pöörata tähelepanu asjaolule, et inimeste rändel on ülioluline osa inimkonna ajaloos ning see on mõjutanud ka neid eluvaldkondi, mida esmapilgul rändega ei seostata. Näitus on Viimsi raamatukogus avatud märtsi lõpuni.

Rändnäitus Hans Christian Andersenist annab aga rikkalikult illustreeritud ülevaate suurmehe elust ja loometeest. Raamatukogu teisel korrusel asuva näituse on koostanud Odense linnamuuseumid / H. Ch. Anderseni maja.

Andersen on muinasjuttude autorina tuntud ja tunnustatud üle maailma ning tema lugusid saab tänapäeval lugeda 160 keeles. Taanis Odense linnas 2. aprillil 1805. aastal sündinud kirjanik oli mitmekülgne loovisiksus, kes avaldas teoseid paljudes kirjandusžanrites ning tegi ka paberlõikeid ja illustreeris oma reisikirju. Pika kirjanikutee jooksul ilmus temalt 156 muinasjuttu, 24 luulekogu (umbes 800 luuletust), 43 näidendit, 11 romaani ja novelli, 21 reisikirja, 10 eluloolist teost ja 36 lühijuttu.