kultuuriaasta-22

Viimsi valla eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsooprogrammide ning ürituste toetamise korra alusel projektitaotlusi on sel aastal veel võimalik esitada hiljemalt 5. oktoobril.

Kalendriaasta jooksul neli korda aastas eraldatavate projektitoetuste taotluste esitamise tähtajad on 5. jaanuar, 5. aprill, 5. juuni ja 5. oktoober.  Kui taotluste esitamise viimane päev satub riiklikule pühale või nädalavahetusele, siis on tähtajaks sellele järgnev esimene tööpäev.

Toetuse määramisel lähtutakse järgmistest kriteeriumitest:
– tegevus, millele toetust taotletakse, toimub üldreeglina Viimsi valla haldusterritooriumil või esindab Viimsi valda;
– tegevus on suunatud Viimsi valla alalistele elanikele või on nende huvides;
– kultuuritegevuse toetamisel aktsepteeritakse valla elanike osalemist rahvusvahelistel ja kodumaistel konkurssidel ja festivalidel;
– sporditegevuse toetamisel aktsepteeritakse valla elanike osalemist rahvusvahelistel tiitlivõistlustel.

Käesoleva korra alusel ei toetata:

  • ehitus- ja remondi- või renoveerimistöid;
  • organisatsioonide halduskulude katmist;
  • vara soetamist üksikisikule.

Toetust ei saa taotleda taotluse esitamise tähtajaks juba toimunud üritustele.

NB! Taotlejatele ja toetuste kasutajatele teadmiseks:  

  • taotlused tuleb esitada Viimsi valla kodulehel asuvas iseteeninduskeskkonnas viimsivald.ee/iseteenindus;
  • iseteeninduskeskkonnas sõlmitakse ka toetuste eraldamise sihtkasutuse lepingud ning esitatakse ka lepingute aruanded.

Julgustame kõiki taotlejaid vajadusel vallavalitsuses abi ja nõu küsima. Toimekat sügishooaega ja Viimsi kultuuriaasta jätku kõigile!