Lõppenud aastat kultuurielus jäävad meenutama kultuuri- ja hariduskeskuse Viimsi Artium ehitus, mitmed sündmused ja silmapaistvad spordisaavutused.

Möödunud aastal toimunud olulisi arenguid Viimsi valla kultuurielus iseloomustavad hästi kaks artikli esimest fotot. Üks neist on tehtud aasta alguses ja teine lõpus. Suurim tegevusvaldkond 2021. aastal oligi Viimsi Artiumi arendamine. Märtsis asutati organisatsioon SA Kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artium, moodustati Artiumi nõukogu ja korraldati konkurss juhi kohale. 42 kandidaadi hulgast osutus valituks Kristiina Reidolv. Uus juht alustas täiskoormusel 1. septembrist. Märtsist septembrini täitis juhatuse liikme

Artiumi hoone kerkimise kõrval kasvas jõudsalt Artiumi sisuline pool. Käima läks organisatsiooni ülesehitus ning sellega seonduvalt mitmed uuendused ja ümberkorraldused kultuurivaldkonna tegevuses. Eelkõige kaardistas kultuuriosakond valla kultuuri- ja haridusvaldkonna oluliste sündmuste kalendri, sinna kuuluvad sündmused, mis kõik võiksid edaspidi toimuda kauaoodatud Viimsi Artiumis. Andsime kalendri üle sihtasutuse juhile, kellega koostöös see pidevalt täieneb.

Valla sündmused 2021. aastal

Aasta algas mäletatavasti suurimate piirangutega just Harjumaal, kus isegi maakonna piiride ületamine polnud lubatud. Sellises olukorras polnud haridus- ja kultuurivaldkonna juhid ja korraldajad varem olnud ning lahendamist vajas taaskord kogu planeeritav sündmustekalender. Õhus oli küsimus, kas, millal, kuidas ja kas üldse kultuuriüritused toimuvad jne.

Selles olukorras valmistas kultuuriosakond ette valla olulisi traditsionaalseid ja  uusi sündmusi koheselt paralleelselt kahes variandus: reaalsündmusena ja  voogülekandena, milleks kasutati 2020. aastal loodud oma ülekandeformaati Viimsi ViVa TV / Virtuaalkubi. See koostöö pälvis 2021. aasta lõpul ka valla tunnustuse aasta tegija kategoorias.

Vaatamata piirangutele said sündmused sel moel korraldatud. Aasta esimesel viiel kuul toimusid ainult voogülekanded. Esimeseks kombineeritud reaalsündmuseks oli möödunud aasta esimesel piiranguvabal päeval, 11. mail toimunud valla sünnipäeva tähistamine Noa restorani välialal. Huvitav fakt on, et sama maja on ajalooliselt Viimsi esimene vallamaja.

Kõik olulised kultuurisündmused sai viimsilastele üle kantud ja materjal toimunust Youtube’i talletatud. Viimane on ühtlasi hea kanal kultuurielu jäädvustamiseks ajaloo tarbeks.

Kultuuriosakonna loodud ja ViVa otseülekantud vallasündmusi oli 2021. aastal 15. Need toimusid Facebookis ja hiljem Youtube’is otseülekannetena ning on mõlemas kanalis järelvaadatavad.

Kokku jälgis Facebookis ülekandeid 32 500 vaatajat. Sellele lisandub vaatajanumber ja  järelvaataja number Youtube’is.

Saated valmisid nii riiklike tähtpäevade tähistamisest kui ka Viimsi jaoks olulistest sündmustest.

Koostöö erinevate korraldajatega

Erinevate organisatsioonidega koostöös osales kultuuriosakond mitmete ürituste korraldamisel:

 • 17. juulil toimus Viimsi kohvikute päev
 • 20. augustil tähistati Eesti 30. taasiseisvuspäeva Viimsi mõisa pargis
 • 26. augustil toimus aurulaeva Eestirand huku 80. aastapäeva mälestusüritus Prangli saarel
 • l4. septembril avati Püünsi staadion
 • 1. oktoobril peeti rahvusvahelise muusikapäeva kontserdid Viimsi huvikeskuses, Viimsi raamatukogus ja Prangli rahvamajas

Eriline jõulumaa

Kindlasti väärib märkimist Viimsi Laidoneri pargi jõulumaa ehk valguskettidega ja muusikaga jõulumeeleolu loov park oma advendisündmustega. Esimest adventi tähistati küünalde süütamise ja ühise advendilaulude laulmisega. Järgmiste advendisündmuste eestvedajaks ja ideeautoriks oli Siiri Visnapuu, kes koostöös Rannarahva muuseumiga korraldas teisel advendil efektse valgusetenduse, kolmandal advendil käidi laternamatkal ja neljanda advendi nädalavahetusel tegutses pargis jõuluküla. On hea meel tõdeda, et jõulumaa võeti väga soojalt vastu ning rõõmustas nii vallaelanikke kui ka külalisi.

Esimese advendi tähistamine jõulumaal. Foto: Tiit Mõtus

Muud tegemised

Möödunud aastast võib esile tuua parendustegevusi kultuuriobjektidel Viimsi valla saartel. Prangli rahvamajas uuendati saali esitlustehnikat – paigaldati uus ekraan ja dataprojektor ning likvideeriti amortiseerunud küttekolle ja paigaldati täiendavalt õhksoojuspump rahvamaja saali.     

Prangli kiriku Püha Laurentsiuse kabelis toimuvateks edasisteks restaureerimistöödeks korraldati ehitushange. Tööd teostatakse 2022. aasta kevadel ning nende käigus restaureeritakse kirikusaali põrandaosa.

Naissaare klubi valla kultuuriobjektina sai ka koalitsioonilepingusse ning vajadused klubi renoveerimiseks ja tegevuse alustamiseks kaardistatud.

Aasta spordis

Spordiaastat iseloomustab mitmete objektide valmimine ja renoveerimine, põnevad võistlused ja suurepärased saavutused.

Septembris avati pidulikult Püünsi kooli staadion. Foto: Kadi Bruus

Objektid

 • Valmisid Püünsi kooli staadion ja terviserada, mis on ühenduses Rohuneeme terviseradadega.
 • Rajati Püünsi kooli kunstkattega välikorvpalliväljak.
 • Renoveeriti mõisapargi jalgpalliväljak.
 • Karulaugu ja Tädu terviserajad ning kettagolfirada said värske multšikatte.
 • Alustati Randvere kooli laienduse ja ujula ehitusega.
 • Detsembrist on avatud suusarajad Karulaugus, Tädu ja Rohuneeme terviseradadel.

Mis toimus?

 • Tennise-, käsipalli-, lauatennise-, male- ja korvpalliturniirid.
 • Mõisapargis ja Karulaugu terviserajal toimus traditsiooniline J. Laidoneri olümpiateatejooks.
 • Sõltuvalt piirangutest jätkusid Viimsi Spordi korraldatud õppetreeningud.

Saavutused

Viimsilased osalesid rahvusvahelistel ja Eesti tiitlivõistlustel ning saavutasid muljetavaldavaid tulemusi:

 • Olümpial võistles purjetaja Karl-Martin Rammo, keda juhendas treener Rein Ottoson. Paraolümpial osales ujuja Susannah Kaul.
 • Ujumise EM-il ja MM-il saavutas kõrgeid kohti Armin Evert Lelle.
 • Korvpalliklubi Viimsi võitis Eesti korvpalli esiliiga ja tõusis meistriliigasse.

Kultuuriosakond

Avafoto: Artiumi vundamendiauk veebruaris ja valmimas hoone detsembris 2021. Fotod: Tiit Mõtus