Eriline ja kohati pöördumatute muudatuste aasta kujunes kultuuriosakonnale suurte väljakutsete aastaks. Paljusid sündmusi ei olnud võimalik vanamoodi korraldada ning tuli otsida uusi lahendusi. 

Viimsi ViVa Festival ja virtuaalklubi

Aasta alguses anti täiskäik uue kultuurifestivali Viimsi ViVa Festival korraldamiseks. See toimus planeeritud ajal ehk 23. veebruaril Laidoneri mõisa õuel väliüritusena, koostöös Eesti sõjamuuseumiga. Festivali raames toimus Viimsi raamatukogus ka viimsilastele mõeldud talendikonkurss „Viimsi Talent 2020“, mis oli eriti populaarne väga noorte osavõtjate seas. 

ViVa festivalile olid planeeritud ka suvised sündmused, mis eriolukorra tõttu toimuda ei saanud. Küll aga reageeriti kiiresti ja moodustati eriolukorra kehtestamise alguses Viimsi striimitelevisioon, mis sai nimeks Viimsi ViVa Virtuaalklubi ja mis oli tõenäolistel Eesti valdade seas esimene omataoline. Aasta jooksul edastati Facebook Live platvormilt 15 otseülekannet. Esimene saade oli eetris 7. aprillil ja viimane 20. detsembril. 

Üritused, mida kultuurisakonna meeskond koos ViVa TV lisajõududega korraldas:

  • Viimsi valla sünnipäev;
  • Viimsi kohvikute päev; 
  • Viimsi Laululaps 2020;
  • esimese advendi küünla süütamine ning Olav Ehala ja Nele- Liis Vaiksoo advendikontsert EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikust; 
  • vallavalitsuse, Viimsi Halduse ja huvikeskuse töötajate ühine digijõulupidu Zoomis;
  • Viimsi noortebändi Heating heategevuskontsert koos solistidega;
  • aastalõpugala „Viimsi tunnustab 2020“ koos Viimsi valla 30. taasasutamise aastapäevaga.

Olenevalt saatest vaatas interneti vahendusel ühte ülekannet 4000–8100 inimest. Populaarseimaks kujunes 8100 vaatajaga „Viimsi tunnustab 2020“. 

00_Viva_TV_kanali_banner_uuesti

Uued tuuled Pranglis

Prangli saarel toimus möödunud aastal mitu olulist ettevõtmist. Rahvamajas teostati köögi- ja söögitoa-, tegevusruumide-, lavataguse ruumide ning II korruse ruumide remonditöid ning hoone üldelektritöid.   

Prangli kirikus – Püha Laurentsiuse kabelis – tehti restaureerimistöid kirikutornis ja taastati torni algsed aknaavad, soojustati kirikusaali lagi ning parandati hoone sokliosa. Kirikuhoone restaureerimistöid jätkatakse järgmistel aastatel ning tööd toimuvad arhitektibüroo OÜ Vana Tallinn poolt koostatud põhjaliku restaureerimisprojekti alusel. 

Prangli laululava laienduse rajamiseks telliti projekt projekteerimisfirmalt Con Arte OÜ. Juurdeehitus valmib kevadperioodil 2021 ning selle disain lähtub 2011. aastal rajatud laululava ehitisest. Eesmärgiks on kogu suveperioodi vältel ilmastikukindel keskkond erinevate vabaõhusündmuste korraldamiseks. Kui seni tuli vihmase ilma korral publikul lageda taeva all olla ja ka laval esinejaid ei olnud vihma eest täiesti kaitstud, siis uue lahenduse järgi saavad kõik olla varju all ja halb ilm ei sega sündmuste korraldamist.  

Kultuuri- ja hariduskeskus Artium 

Kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artiumi ehitus algas oktoobris 2020 ning hoone valmib veebruaris 2022. Laiem üldsus sai Artiumist teada läbi ETV kultuurisaate „OP!“, mis oli eetris 1. detsembril. 

Hoone maksumus koos sisustusega on 14,4 miljonit eurot, mis on Viimsi valla lähiaastate suurim investeering. Hoone maht on 50 000 m3 ja üldpind 6 770 m2. Artiumisse kolivad Viimsi muusikakool, kunstikool ja teaduskool, aga ruume saavad kasutama hakata kõik Viimsi koolid ja gümnaasium. Tipptasemel sisustusega saalid võimaldavad koju kätte tuua kõrgkultuuri – oopereid, operette, teatrietendusi, muusikale, kontserte.

Viimsi pianist Tähe-Lee Liiv esinemas telesaate OP! salvestusel Foto: Martin Jaško

Kogukonna keskpunkt – Viimsi raamatukogu

5. detsembril 2019 avati Viimsi raamatukogu uued ruumid ning esimene aasta uues asukohas ja uus kontseptsioon tõestasid, et raamatukogu ei ole ainult raamatute kogumise ja laenutamise koht, vaid kogukonna jaoks oluline info- ja kultuuriasutus, kus saab tunda end vabalt ja tegeleda paljude erinevate tegevustega. Osalt ka koroonapandeemiast mõjutatuna on raamatukogu keskkonnast saanud paljude sündmuste toimumise paik ning raamatukogu väliala kasutuselevõtmine on ideena olnud kindlasti rohkem kui ühekordse sündmuse korraldamine („Viimsi tunnustab 2020“ toimus just sealt), sest kannab endas sõnumit: mitte koguneda siseruumidesse.

Toetus rahvakultuurikollektiividele

Alates 2020. aastast toetatakse valla eelarvest Viimsi valla rahvakultuurikollektiivide tegevust selleks spetsiaalselt välja töötatud toetusmeetme „Viimsi valla kultuuritöö ja kogukonna arendamisega tegelevate mittetulundusühingute toetamise kord“ alusel. 2020. aastal toetati 29 400 euroga kokku 14 rahvakultuurikollektiivi ning 21 000 eurot läks kohaliku harrastusteatrite tegevuse toetuseks. Käesoleva aasta tegevust mõjutas väga palju koroonapandeemia, mille tõttu kõik valdkonnas tegutsejad olid sunnitud muudatusi tegema, sündmusi ära jätma või edasi lükkama.      

Veel mõned märksõnad 2020. aastast

  • Oktoobris avati Paekalda mänguväljak Viimsi klindiastangul, mis on osa Viimsi Klindiastangu rekreatsiooniala arendamisest. Mänguväljakul on rida erinevaid spordi ja liikumisatraktsioone nii väiksetele kui suurtele. 
  • Aasta viimastel päevadel andis ehitaja vallale üle Püünsi kooli renoveeritud korvpalliplatsi. Pikka aega kasutuskõlbmatuna seisnud väljakul asfalteeriti aluspõhi, katkine puitlaudis asendati maailmatasemel plastikkattega ning paigaldati uued korvilauad ja piirdeaed. 
  • Viimsi Laidoneri pargis esimesest advendist kuni kolmekuningapäevani sisustatud Viimsi Jõulumaa sai viimsilaste positiivse vastukaja. Jõulurüüsse ehitud park võimaldas kodanikel seda viie nädala jooksul vabas õhus nautida, kuid oli ka möödasõitjatele atraktiivne jõulune vaatepilt.