Jõulusagin, jõulutulede sära, jõulutoitude lõhnad ja maitsed on meid juba mõnda aega oma meelevallas hoidnud. Usun, et jõuluaeg on igas peres alati oodatud. Lisaks teeb maha sadanud lumi talvise olemise kõigile lõbusamaks ja nauditavaks. 

Kui aasta tagasi valmistusime haridusaastat käivitama ja tegime ettevalmistusi, siis seadsime mõistagi väga ambitsioonikad eesmärgid – tuua esile põnevaid tegemisi erinevates haridusasutustes; rohkem õpilaste ja õpetajate tunnustamist; süsteemse ja sisulise koostöö käivitamine jne. Teadsime sedagi, et haridusaasta üks väljakutsetest saab olema keskkonnast tulenevate piirangutega arvestamine. Selge oli ka see, et soovisime kõik asjad ära teha. 

Nüüd kokkuvõtteid tehes ja toimekale aastale tagasi vaadates kooruvad eelkõige märksõnadena välja koostöö ja koostegemine. Jah, see oli võimalik ka nendes tingimustes. Suurima väärtusena võin välja tuua, et kasvasime tugevaks, üksteist usaldavaks koostöövõrgustikuks. Me oleme meeskond, kes püsib koos ja kes soovib hariduse, huvihariduse ja noorsootöö valdkonda pidevalt panustada ja seda arendada. 

Esmalt käivitasime regulaarsed kohtumised kõikide valdkonnaga seotud osapoolte vahel. Meie iganädalastesse kohtumistesse, mis toimusid MS Teamsi vahendusel, olid kaasatud kõikide koolide, huvikoolide, lasteaedade (sh eralasteaedade ja -hoidude), Viimsi noortekeskuse, noortevolikogu, Viimsi muuseumite, Viimsi raamatukogu, Viimsi huvikeskuse, Viimsi vallavalitsuse kultuuri-, sotsiaal-, avalike suhete- ja arendusosakonna entusiastid. Virtuaalne koostöö oli väga viljakas, mitmed koostegemised haridusasutuste vahel said just siit alguse. Tuleb märkida ka asjaolu, et füüsiliselt saime kokku vaid kahel korral – juunikuus ja detsembri algul –, kui tegime kokkuvõtteid.

Teiseks leppisime kokku, millal on igal haridusasutusel võimalus Viimsi Teataja kaudu ennast tutvustada ja oma tegemistest rääkida. Valmistuti pikalt ja põhjalikult. Sisukad ja rohke pildimaterjaliga varustatud artiklid said suurepärase tagasiside.

Kolmandaks. Kui valla haridusjuhtide koostöökoja töö käivitasime juba pisut varasemalt ehk 2020 sügisel, siis just nüüd tundus aeg küps käivitada ka alusharidusjuhtide koostöökoda, kuhu kuuluvad Viimsi MLA ja Viimsi valla tublide eralasteaedade ja -hoidude juhid ja juhtkonna liikmed. Külaskäigud lasteaedadesse ja kogemuste vahetamine on kindlasti samm edasi ühiste eesmärkide poole. Pean väga oluliseks, et meie haridusasutused lähtuvad ühistest väärtustest ning hindan nende soovi pidevalt areneda.

Toodud näited meie tegemistest oli vaid üks pisuke osa ja usun, et haridusaastat on saanud nautida kõik osapooled sh lapsevanemad, sõbrad ja tuttavad. Haridusaasta jooksul oli veel mitmeid tähenduslikke algusi ja algatusi: kultuuri- ja hariduskeskuse Viimsi Artiumi ehituse algus; Randvere kooli juurdeehituse alustamine; Randvere koolis, Viimsi kunstikoolis ja Viimsi muusikakoolis on alustanud uued juhid. 

Viimsi haridusaastat 2021 on märgatud ka väljaspool Viimsit. Meie tegemistest on ülevaade talletatud haridus- ja teadusministeeriumi poolt välja antud välishindamise aastaraamatus 2021 „Kool iga õpilase jaoks“. 

Kõigile hariduse sõpradele, eestvedajatele ja tublidele tegijatele suur aitäh! Mis edasi? Meil on hoog sees ning hariduse ja noortevaldkonnal on mitmed uued eesmärgid juba mõtetes.