Suur suvi on kätte jõudnud, kõrbekuumus on vee meres ja muudes veekogudes soojaks kütnud. Paika on pidanud vanasõna, mis ütleb, et Jaan viskab kuuma kivi merre. Maasikad ja murelid on valmis saanud ning muud viljad küpsemas. Vihma võiks muidugi rohkem sadada, et väheneks vajadus kasutada kastmiseks põhjavett. Kõige kuumematel päevadel on veetarbimisega ka probleeme olnud, aga see ei tähenda, et põhjavesi oleks otsa saanud. Lihtsalt tarbimine on olnud erakordselt suur. Üks on aga väga selge – igasuguste uute suuremate planeeringute kehtestamine on võimalik alles siis, kui saame eelnevalt kindlad olla, et nendel ei ole püsivat negatiivset mõju vee ja teiste piiratud ressursside tarbimisele.

Noortel inimestel, kes soovivad suvel tööd teha, on üheks võimaluseks õpilasmalev. Noorte soov maleva abil tööd leida oli väga suur ja kõigile soovijatele kohti ei jagunud. Töökäsi vajatakse õnneks mujalgi ja olen kuulnud ning ka kõrvalt näinud, kuidas vahetu pöördumine mõne sobiva tööandja poole on lõppenud tööleasumisega. Tööle on olnud võimalik saada ka paljudel täiskasvanutel, kes vahepeal töö kaotasid – töötuse tase on langenud.

Noortel, kes lõpetasid põhikooli või gümnaasiumi, on tulnud langetada otsus edasiste sammude osas. Milline gümnaasium, kutsekool või ülikool edasiõppimiseks valida, ei olnud kindlasti kerge otsustada. Viimsi gümnaasium on jätkuvalt populaarne, aga heameel on tõdeda, et kõigil kehtestatud lävendi ületanud Viimsi noortel oli võimalus gümnaasiumisse õppima asuda.

Suvi on küll alles alanud, aga juba peame mõtlema sügisele. Eelviimane üleriigiline uuring näitas, et Viimsi-Muuga piirkonnas on koroonaviiruse sisaldus reovees väga kõrge. Viimane, 2. juuli uuring seda aga enam ei kinnitanud ja ka nakatunute arv vahepeal ei kasvanud, pigem vastupidi. Kahjuks ei ole teadlased selgitanud, kuidas selline anomaalselt kõrge esinemine ja samasugune kiire langus võimalikud on, aga igal juhul peame seda võtma hoiatusena. Nagu ka mõnes naaberriigis toimuvat.

Head viimsilased, me ei soovi, et riik kehtestaks sügisel või veelgi varem uued piirangud. Mida saame omalt poolt selle vältimiseks teha? Vaktsineerime end esimesel võimalusel ja soovitame sedasama teha kõigil sobivas eas pereliikmetel, sugulastel, sõpradel, tuttavatel ja töökaaslastel. Selgitame vaktsineerimise vajadust kõigile, kes selles kahtlevad. Aitame vaktsineerima minna kõigil, kelle jaoks see on keeruline.

Ka praegu oleme vaktsineerituse tasemelt mõnestki teisest omavalitsusest üle, aga sellest ei piisa – neid, kes ei ole vaktsineeritud, on veel liiga palju. Palun anname kõik oma väikese panuse suure eesmärgi saavutamiseks.

Lõpetuseks aga Viimsi Teatajast. Sügisel tulevad kohalike omavalitsuste valimised. Otsustasime sõnastada ja kinnitada Viimsi valla infolehe Viimsi Teataja väljaandmise põhimõtted valimiseelsel perioodil. Milleks seda tarvis on?

Nii nagu põhimõtete esimese punktis sõnstasime, on eesmärgiks tagada Viimsi Teataja väljaandmine valimiseelsel perioodil viisil, et vallaelanikud saavad hea ülevaate valimiste korraldamisest ja praktilise info hääletamisprotsessi kohta, kõiki valimistel osalevaid erakondi, valimisliite ja üksikkandidaate koheldakse võrdselt ning välistatud on infolehe väljaandmiseks eraldatud administratiivse ressursi kasutamine valimisvõitluses.

Teadaolevalt oleme üks väheseid omavalitsusi, kes sellised põhimõtted kehtestanud on, aga loodetavasti oleme eeskujuks. Oleme valimiseelse perioodi pikkuseks kehtestanud 90 päeva, nii et sätestatud põhimõtted hakkavad kehtima järgmisest nädalast. Samasugust tasakaalustatud lähenemist rakendame kindlasti ka valla muudes infokanalites.

Ilusat suve!