Marju Aolaid

Õpetajate päeva tähistamise traditsiooni algus ulatub ajas üsna kaugele minevikku ning on teada, et erinevates riikides tähistatakse seda tähtpäeva ka pisut erinevatel aegadel ja viisidel.  

Nii näiteks mõningates Aasia ja Lõuna-Ameerika riikides tähistatakse õpetajate päeva hoopiski kevadisel ajal. Hiinas on õpetajate päeva tähistamiseks valitud 10. september. Mõneti arvatakse selle kuupäeva valiku põhjuseks, et sõna „õpetaja“ sarnaneb kuupäeva hääldusega. Kuubal seevastu tähistatakse õpetajate päeva alates 22. detsembrist 1961, mil Kuuba kuulutas ennast täielikult kirjaoskajaks riigiks. On ka riike, kes on selle tähtpäeva sidunud mõne haridustegelase sünni või saavutusega.

On kuidas on, ajaloo ja teiste riikide traditsioonidega – Viimsis on see päev alati oodatud ja vääriliselt märgatud. Õpetajate päeva eelne sagin on endast märku andnud juba varakult. Koolides valmistuvad õpilased õpetajatele pakkuma üllatusi ja mitmeid lõbusaid ühistegemisi. Lõpuklasside õpilased jagavad end õpetajarollidesse, et katsetada, kuidas on seista klassi ees ja samal ajal veel midagi ka õpetada. Väiksemad mudilased koos vanematega nuputavad oma tähelepanuüllatust õpetajate päeva hommikuks. Koolijuhid teevad salatsedes ettevalmistusi oma tublide meeskondade tänamiseks. Pingutus on märkimisväärne, kõiki osapooli kaasahaarav ja selle päeva kulminatsiooni ootama panev. Usun, et iga õpetaja tunnetab sellel päeval veelgi enam, et tasub ikka küll olla õpetaja.

Viimsi vallas on üle viiesaja haridustöötaja, kes igapäevaselt teevad oma tööd suure südamega ja pühendumusega. Siin töötades saab iga õpetaja rakendada oma parima potentsiaali ja oskused, et meie lapsed saavutaksid soovitud eesmärgid ja on ettevalmistatud astuma järgmise sammu haridusteel. Selleks, et õpetaja saaks oma tööd tulemuslikult teha, on vajalik võimaldada väärilised töötingimused ning turvaline vaimne ja füüsiline töökeskkond. Haridusjuhtidega koostöös oleme selles suunas juba pikalt tegutsenud. Mitmed uued ideed ja ettepanekud on haridusasutused oma asutuse siseselt ka rakendanud. Füüsiline õppekeskkond on meie lastele ja õpetajatele juba praegu Eestis üks parimaid. Haridustöötajate vaimse ja psühholoogilise heaolu ja toimetuleku eest vastutame aga kõik üheskoos, teades igaüks oma rolli hariduse omandamise protsessis. Juhtide poolt algatatud tööõnne töögrupp kaasab kõiki huvilisi kaasa rääkima sellest, mis teeb õpetaja tööl õnnelikuks.

Viimsi vallas on õpetajate väärtustamise ja tunnustamise põhieesmärk tagada konkurentsivõimeline töötasu ning luua tervikpakett, mis annab kindluse, et õpetajaks Viimsisse tulla on parim otsus.

Head Viimsi lasteaedade ja -hoidude, koolide, huvikoolide, noortekeskuse, spordiklubide, stuudiote, huviringide juhid, õpetajad ning juhendajad! Aitäh TEILE, et teete meie laste päevad erilisteks, et olete kolleegidele vajadusel olemas ja tunnete, et teil on veel palju anda! Olete meile väga oluline rikkus – lubame, et hoiame ja toetame teid.

Viimsis on traditsiooniks, et õpetajate päeva puhul tunnustame valla poolt tänukirjaga neid haridustöötajaid, kes on aasta jooksul eriliselt silma paistnud. Sel aastal on tänukirja saajaid üle 50. Lisaks kuulutame välja Viimsi valla aasta haridustöötaja ja aasta haridusteo. Samuti on märkimisväärne, et Harjumaa Omavalitsusliit on esitanud riiklikule “aasta õpetaja galale” neli Viimsi valla haridustöötajat: MLA direktori Maie Roosi, MLA psühholoogi ja tugimeeskonna juhi Mari-Liis Tohvelmanni, Viimsi gümnaasiumi õpetaja Reesi Kuslapi ja aasta hariduse toetaja kategoorias Marju Aolaidi. Reesi Kuslap on pääsenud edasi kolme finalisti hulka.