On kevad. Loodus tärkab, vaim virgub, päike on taas meid rõõmustamas oma vitamiinidega. Lindudel on pesategemise aeg ja linnulaulu on kosta kõikjal. Hariduselus käib samuti vilgas tegevus. Loodan, et esmaspäeval ikka märkasime, et koolilastel algas vaheaeg ja neil on pisuke paus, et puhata Zoomist, Teamsist, Google Meetsist, videotundidest, videoõpetajatest ja e-hinnetest. Akud on vaja energiat täis laadida, et õige pea ületada edukalt kooliaasta finišijoon.

Kevad on hariduse ja noorsootöö valdkonnas tavapäraselt uute plaanide tegemise aeg. Värskelt lasteaiaealised lapsed alustavad sügisel teekonda uues lasteaias, lasteaiarühmas või lastehoius. Selle aasta esimeses pooles tegime väga olulisi arendusi ARNO haldussüsteemis, mis muudab edaspidi nii vanemale kui ka lasteaiakoha pakkujale omavahelise koostöö lihtsamaks ja läbipaistvamaks. Alushariduse teenust viime ellu koos 40 erineva alusharidust pakkuva koostööpartneriga. Alates 1. aprillist on lasteaiakohatasu vanemale võrdsetel alustel – 58 eurot.   

Kevad on tulevastele 1. klassi õpilastele põnev ootusaeg. Kodudes räägitavad koolijutud on justkui uude võlumaailma sisenemine. Sügisel ootame valla koolidesse õpiteed alustama 256 1. klassi õpilast. Valla koolides kokku alustab 12 klassikomplekti. Valmistume koolidega selleks, et iga õpilase areng on toetatud ja loodud on turvaline õpikeskkond.

Kevad toob 9. klasside lõpetajatele lõputunnistuse ja uued valikuvõimalused haridustee jätkamisel. Tänavu lõpetab valla koolides 227 õpilast. On heameel tõdeda, et Viimsi valla noored väärtustavad õppimist ja õppimissoovi. Seda tõestab ka asjaolu, et 187 lõpetajatest on soovinud edasiõppimist jätkata Viimsi gümnaasiumis. Valikuid õpingute jätkamiseks mujal on noored kindlasti kaalunud. Viimsi gümnaasiumi juhtkond, õpetajad ja õppijad on loonud tugeva õppekvaliteediga gümnaasiumi, mis on kandideerima meelitanud palju noored väljaspool Viimsit ning see muudab konkurentsi tihedaks. Just siin oleme ette võtnud mõningad konkreetsed sammud, et luua võimalusi rohkematel Viimsi lastel saada gümnaasiumiharidus Viimsi gümnaasiumis. Kultuuri- ja hariduskeskuse Viimsi Artium valmimisega saab gümnaasium vastu võtta 2022/23 õppeaastal ühe täiendava klassikomplekti 34 õpilasega. Lisaks lähiajal valmivad uued riigigümnaasiumid Tallinnas ja Harjumaal vähendavad survet mujalt kandideerijate osas.

Jaanuaris alanud haridusaasta on võimaldanud meie valla hariduspartnerid kokku tuua uudsel koostöötasemel. Mul on siiras heameel ja tänutunne südames, et on tekkinud kogukondlik haridusvõrgustik, kes on valmis arutlema hariduse sisuteemades, jagama oma saavutusi ja kus lepitakse kokku uusi koostöövõimalusi. Kaasatud on lasteaiad (ka eralasteaiad), valla koolid, gümnaasium, noortekeskus, huvikoolid, muuseumid, raamatukogu ja vallavalitsuse erinevad osakonnad. Usun, et seeläbi saame luua parimat hariduskvaliteeti ja rikastada õpilaste maailmapilti. 

Mida on veel oodata? Noortekeskus alustab õpilasmaleva ettevalmistustega, peagi saab valmis Püünsi kooli juurde rajatav uus spordiväljak, Viimsi Artium kerkib meie kõigi silme all, Randvere kooli juurdeehituse leping saab sõlmitud veel aprillikuus. Jätkuvad haridusjuhtide koostöövõrgustiku kohtumised, tunnustame oma valdkonna tublisid tegijaid ja osaleme mitmetes hariduse valdkonna projektitaotlustes.

Haridusvaldkonnas on alati väljakutseid ja need tuleb vastu võtta. Koos luues!

Uus kevad tuleb varsti…