Esimeste kevade märkide saabumine tekitab alati imelise tunde. Vast igaüks tabab enda jaoks kevade alguse hetke. Algab võistlus: kes näeb esimesena tärkavat lumikellukest, kes kuuleb linnukeste laulu või kes saadab pilte kevadisest mererannast. See on vahva, sest me kõik soovime üksteisele märku anda, et kevad on kohal! 

Kevad on äratuskellaks, mis annab tõuke oma ressursid koondada ja kindlalt oma eesmärkide suunas edasi liikuda. Looduses on juba kord nii, et seaduspärasus toimib.

Meie kõigi jaoks on tulnud seekordne kevad tavapärasest väga erinevalt. Oleme mures maailmas toimuva pärast ja ühtlasi oleme olnud toeks Viimsisse saabunud Ukraina peredele. Nii mõneski Viimsi lasteaias ja koolis on juba oma koha leidnud Ukraina lapsed. Ja neid on hästi vastu võetud. 

Hariduse valdkonnas käib kevadega kaasas mitmete tuttavate ja turvaliste uste sulgemine, aga ka uute ja põnevate uste avanemine. Kevadel lõpetavad munitsipaallasteasutuses Viimsi Lasteaiad ja Püünsi lasteaias kokku 191 mudilast, lisaks on meie tublide koostööpartnerite juures koolivalmis küpsenud veel mitmed lapsed. Viimsi valla põhikoolides lõpetab sel kevadel 9. klassi 280 noormeest ja tütarlast ning gümnaasiumist astub ellu 141 noort tulevikutegijat. Viimsi valla muusika- ja kunstikooli lõpetavad kokku 22 õpilast. Sügisel, uuel õppeaastal, alustavad 1. klassis kooliteed 327 Viimsi last, Viimsi gümnaasium on valmis vastu võtma 204 uut gümnasisti. 

Pidev haridusvaldkonna arendamine nii taristu kui ka sisulise poole pealt on viimase kahe aasta jooksul olnud erilises fookuses. Ootame pikisilmi kultuuri- ja hariduskeskuse Viimsi Artium valmimist, mis annab meile rohkelt juurde võimalusi rikastada nii tavaõppetööd kui ka suurendada huvihariduses osalemise võimalusi. Artiumis hakkab tegutsema ka äsja asutatud Viimsi Teaduskool, mis loob huvikoolina hulgaliselt lisavõimalusi loodus- ja täppisteaduste valdkonna teadmiste ning oskuste omandamiseks. Kooli on oodatud õppima kõik valla lapsed ja noored, sealhulgas lasteaialapsed. Plaanis on leida õppevõimalusi ka täiskasvanutele, keda köidab pidevalt uuenev teadusmaastik ja elukestev õpe. Õpe uues teaduskoolis algab 2022. aasta sügisel.

Randvere koolil seisab ees ajalooliselt tähtis sündmus, sest alustab põhikooli III kooliaste ja esimesed seitsmendikud on koolis väga oodatud. Lisaks parenevad Randvere kogukonna sportimisvõimalused, sest valmib ujula. Sisulistes arendustes osaleme koos kooli- ja lasteaia meeskondadega mitmetes ühistööprojektides, näiteks: „Mitmekeelse haridusasutuse õpikeskkonna kujundamine“, „Õpetaja töö- ja palgakorralduse kaasajastamine“, „Õpetajate kvalifikatsioonide seire“ jpm.

Kõige selle valguses on veelgi tähtsam aga see, et me lapsevanematena oleme toeks ja abistajateks õppijatele või noortele just siis, kui nad seda vajavad ja soovivad. Tähtis on usaldus ja mõistmine. Lõpetuseks teen sügava kummarduse meie tublidele lasteaia- ja kooliõpetajatele, tugispetsialistidele, huvikoolide õpetajatele, noorsootöö vedajatele, kõikidele haridusvaldkonnas panustajatele. Olete suurepärased kaasteelised meie õppijatele. Pisut on veel suvepuhkuseni minna. Nopime sellest kevadest vajaminevad vitamiinid ja üsna pea ootab meid ees kosutav suvepuhkus.

Avafoto: Canva.com