Ühiskond vananeb, ka meil Viimsis. Viimase paari aastaga on meie rahvastiku suhtarv eakate osakaalus juba mitme protsendi võrra tõusnud. Samas on eakad täna palju tervemad ja vitaalsemad. Piisab ühest külaskäigust meie Viimsi päevakeskustesse, kui saad aru, et see on ka päriselt nii. 

Viimsi seeniorid on tegusad ja positiivsed. Seda selle sõna covidivabas mõttes. Ollakse koostööaltid, võimelised kohanema ja uut vastu võtma. Need on suure tähendusega omadused, eriti viimasel ajal, kui oleme pidanud väga paljutki ümber mõtestama ja uutmoodi tegema hakkama. 

Eesti Linnade ja Valdade Liit koostöös Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu, sotsiaalministeeriumi ning mõttekojaga Praxis korraldasid hiljuti infopäeva Eesti omavalitsusjuhtidele ja sotsiaalvaldkonna inimestele. Teemaks oli eakate suurem kaasatus ühiskonna juhtimisprotsessidesse. Minu roll oli seal jagada Viimsi praktikat toimiva eakate kaasamissüsteemi kohta. Kindlasti on meil omavalitsuse tasandil arenguruumi, kuid algus on tehtud ja koostöö toimib. Mujal Euroopas on kaasatus kordades kõrgem ja näiteks Soomes on lausa kohustuslik omavalitsuse juurde eakate nõukoja moodustamine. Eestis käivitub lähiajal pilootprojekt, mis aitab kohalikel omavalitsustel eakate nõukodasid moodustada. See on hea plaan. 

Minu jaoks on kogukonna kaasatus juhtimiskultuuri ja juhtimiskvaliteedi näitajad. Endise külavanemana tean, kui oluline on, kui vald sind kuulda võtab ja aitab murekohti lahendada. Ka täna valla juhtimises osaledes olen väga tänulik kõikidele, kes soovivad oma kodukohta paremaks elukeskkonnaks muuta ja sellesse panustada. Suurem osa teeb seda tasuta, lihtsalt tegemise rõõmust. Näiteid on siin hulgi, alustades külavanematest, eakate organisatsiooni liikmetest, sotsiaalvaldkonna vabaühendustest ja spordivaldkonna tegijatest. Aitäh teile!

Mul on ka väike üleskutse teile, head viimsilased. Kevade saabudes ja lume sulades paistab välja kõik see, mis meie tegude tagajärjel talvel maha on jäänud. Prügised metsaalused, rannajoon, teeääred… Kindlasti annab valla kommunaalosakond endast parima, et Viimsi puhtaks saaks, kuid me kõik võiksime siin oma abikäe ulatada. Näiteks, kui järgmisel korral Soosepa rabasse kõndima lähed, võid väikse koti kaasa võtta, et sinna prügi korjata. Kindlasti kutsun üles ka koristustalguid korraldama, kuid siinkohal tuleb arvestada koroonaviirusest tulenevate piirangutega. Meie tervis on kõige tähtsam. 

Luban, et mina ja mu pere annab samuti oma panuse ja jalutab edaspidi prügikotid näpu vahel. Väike kummardus mõjub ka taljele hästi, rannahooaeg pole enam kaugel. Lapsevanemana võin öelda, et kuna oleme seda perena praktiseerinud juba aastaid, siis lapsed on väga usinad kaasa lööma ja võite kindlad olla, et nemad enam prahti maha ei viska. Olen kogenud sedagi, et kui külalapsed oma mänguväljakut korrastama panna, jääb edaspidi täiskasvanute vaev väiksemaks. 

Soovin teile imelist kevadet, nautige päikesepaistet ja meie ilusat Viimsi looduskeskkonda!