Ligi 500 Viimsi pensionäri teavad, et need tähed tähistavad Viimsi Pensionäride Ühendust, millele tegusad, teotahtelised pensionärid panid aluse enam kui 28 aastat tagasi – 2. aprillil 1993.

Kõik need aastad on olnud eesmärgiks eakate liitmine, ühistegevus, koduseinte vahelt väljatoomine, pensionäride vajaduste ja soovidega kursisolemine ning nende edastamine vallajuhtidele. Koos nendega püüame kaasa aidata, et Viimsis saaks sotsiaalselt turvaliselt, kindlustatult ja väärikalt vananeda.

Millega me tegeleme?

VPÜ-d juhivad ligi 40-liikmeline volikogu ja igapäevaselt 7-liikmeline juhatus, kes kõik teevad seda tööd tasuta, sooviga aidata oma tee- ja eakaaslasi. Hiljuti arutati üldkoosolekul möödunud aasta tegemisi ja kinnitati VPÜ 2020. aasta majandusaruanne.

VPÜ liikmed saavad valla toetusel osaleda kultuuri- ja spordiüritustel: matkata, käia ekskursioonidel nii vabariigis kui ka väljaspool, mängida bowlingut, harrastada kettagolfi ja kepikõndi, ujuda, treenida jõusaalis, kokata, maalida portselani, külastada teatreid ja kontserte, muuseume ning väljanäitusi. Paljud meie liikmed osalevad päevakeskustes käsitöö-, laulu-, tantsu-, jooga-, sõnakunsti- ja näiteringides. Osaleme Viimsi Seenioride Nõukoja ja Rannameeste klubi töös.

Populaarsed on jõulupakid ja ekskursioonid 80+ seenioridele.

Uusi võimalusi hakkavad eakatele pakkuma Kesk tee 1 (endine raamatukogu) teisel korrusel valminud ajaveetmisruumid.

Alati saab paremini

Põhjendatult on Viimsi ca 3000 eakat kõige enam vabariigis rahul oma elukeskkonnaga ja -korraldusega vallas. Aga alati saab paremini, sisukamalt tegutseda.

Varsti on taas kohalikud valimised. Ootame, et tulevikus saavad soovijad sooja toitu koju tellida ja et rajataks kõlakojad/lauluväljakud Viimsisse ja Lubja külla. Vald peab oma kätte võtma kõigi tänavate hoolduse või karmimalt nõudma nende korrastamist praeguste omanike poolt. Üle tuleks vaadata vallavolikogu ebaõiglane otsus kastmisvee tasustamisest. Lihtsam peab olema suhtlusvõimalus perearstidega. Eakatele tuleks luua võimalus laenata vallalt arvutit, et vahetada kirju ning saada infot vallas toimuvast. VPÜ näeks hea meelega, et vallas ei tegeletaks nii kirglikult poliitiliste võitlustega, vaid püütaks suurema üksmeelega parendada vallaelanike hea- ja rahulolu.

Tulge kaasa lööma!

Viimsi Pensionäride Ühendus ootab valla eakaid oma toas Kesk tee 1 teisipäeviti, kolmapäeviti ja neljapäeviti kell 11–13, kus on võimalik tutvuda meie tegevustega, panna kirja oma üritustest osavõtusoovid, tasuda omaosalust, astuda VPÜ liikmeks. Aasta liikmemaks on 5 eurot, 80+ liikmetele tasuta. Oma üle 200 liikmega saame suhelda e-kirjadega, igal volikogu liikmel on oma piirkonnad, kus nad saavad suhelda seal elavate VPÜ liikmetega.

VPÜ tegemistega saab tutvuda VPÜ kodulehel www.viimsiseeniorid.ee, kirjutada meile viimsiseeniorid@gmail.com või helistada vastuvõtupäevadel numbril 682 5639.

VPÜ juhatus soovib kõigile Viimsi pensionäridele tugevat tervist, tegutsemislusti ja meeldivat suhtlust oma eakaaslastega!