Alates 2019. aasta septembrist kehtib Viimsi vallas uus toetuste eraldamise kord. Vastavalt Viimsi Vallavolikogu 10.09.2019 määrusele nr 14 „ Tunnustamise kord Viimsi vallas“ lisa 1 on noortele toetuse andmise eesmärk tunnustada ja innustada Viimsi noori vanuses 7–26, keda võib pidada eeskujuks erinevates valdkondades ning kes on viimase aasta jooksul panustanud ühiskonna arengusse või saavutanud oma tegevuses kõrge taseme.

18.detsembril kogunes uus noorte tunnustamise ja toetamise komisjon, kus vaadati üle alates juunikuust esitatud taotlused ja ettepanekud. Komisjoni kuuluvad noortevolikogu, noortekeskuse, õpilasesinduse ja vallavalitsuse esindajad. Laekus 18 taotlust. Pärast taotlustega tutvumist esitas komisjon vallavalitsusele ettepanekud 15 noore toetamiseks.

Viimsis on palju tublisid noori, kes väärivad tunnustust. Fotod: erakogud
Viimsis on palju tublisid noori, kes väärivad tunnustust. Fotod: erakogud

Minna-Liisa Hermann

Minna-Liisa on teist aastat järjest Viimsi gümnaasiumi esindusisik. Tema energiat jätkub kõikjale – koolitundidesse, lennu ja kogu kooli ürituste eestvedamiseks, tööks õpilasesinduses, rahvatantsurühmas ja segakooris. Lisaks paistab ta silma väga hea õppeedukusega. Minna-Liisa on võtnud osa erinevatest poliitilistest simulatsioonidest (nt Mudel Euroopa Parlament) ning läbinud mitmeid valdkonnaga seotud kursusi, hiljutisim neist kooli esindamine NATO 70. aastapäeva meistriklassis välisministeeriumis. Praegu veab Minna-Liisa koolis abituuriumi heategevusprojekti, mille käigus kõik saavad anda väikese panuse arenguriikide õpitingimuste parandamiseks.

Gerttu Osa

Gerttu on noortevolikogu mentor, juhtinud Viimsi noortevolikogu kaks aastat. Tema juhtimisel on meeskond muutunud ühtseks ja tegutsetakse koostöös vallavalitsusega, osaletakse kokkusaamistel ja komisjonide töös, avaldatakse arvamust. Gerttu juhtimisel on tutvustatud osalusvõimalusi teistele noortevolikogudele ja tehakse väga head koostööd ENL-iga. Koostöös Islandi noortevolikoguga valmis ürituste korraldamise käsiraamat.

Roger Rikberg

Roger on väga sihikindel ja põhjalik kõiges, mida ta ette võtab. Õppijana on Roger igati eeskujuks nii oma õpitulemuste kui ka töösse suhtumise poolest. Läbi kahe gümnaasiumiaasta on Roger silma paistnud mahuka täiendava tööga, mida ta on teinud Tartu Ülikooli juures gümnasistidele suunatud ainekursusi läbides. Rogeri tegutsemisest kumab läbi tema huvi bioloogia ja meditsiinivaldkonna vastu. Eelmisel õppeaastal koostatud uurimistööd „Rafineeritud suhkru mõju tervisele, selle alternatiivid ja suhkrurikaste toodete tarbimine Viimsi Gümnaasiumi õpilaste näitel“ esitles ta sel sügisel kooli parimate uurimistööde konverentsil ning osaleb sama tööga ka selleaastastel õpilasvõistlustel, millest lähim, meditsiini-, ökoloogia- ja bioloogiavaldkonna võistlus toimub novembri lõpus Peterburis. Roger on tegelenud purjetamisega. Selle huvi väljundiks sai ka 8. klassis koos klassivennaga loovtööna kokku pandud purjetamise käsiraamat. Möödunud aastal läbis Roger lisaks 29er klassis purjetamise MM-il osalemisele Tallinna Ülikoolis 3. taseme abitreeneri kursuse ning töötas sügiseni noorte purjetajate treenerina.

Loora Mulenok

Looral on väga hea õppeedukus ja suurepärased saavutused balletis nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil. Ta võitis rahvusvahelise balletikonkursi Tallinnas ja osales edukalt ülemaailmsel balletikonkursil Ameerikas.

Lukas Lessel

Lukas on 12. klassi õpilane. Ta on väga hea õppeedukusega, medalikandidaat ning tal on märkimisväärsed tulemused kergejõustikus: 1. koht 300 m jooksus, 3. koht 10-võistluses, Balti 1. koht 400 m jooksus, täiskasvanute Balti meister (4 x 100 m) ja 2-kordne Eesti meister 400 m jooksus.

Enri Lustus

Enri tegeleb väga aktiivselt ja edukalt motokrossiga, ta saavutas motokrossi 50CC masinaklassis Eesti meistrivõistlustel ja Eesti noorte karikasarjas 3. koha ning jäärajavõistlustel 1. koha.

Valeria Filippova

Valeria paistab Viimsi gümnaasiumi õppijate hulgas silma nii oma väga hea õppeedukuse kui ka väga aktiivse kooliellu panustajana. Õppijana on ta alati kohal nii tundides kui ka kooli üritustel. Valeria on väga koostööaldis ning panustab palju koolimeedia toimetuse tegevusse. Ta on üks koolimeedia tiimi Hüpernoole resultatiivsemaid kirjutajaid, kelle sulest on tulnud mitmeid väga sügava ja päevakorralise sisuga artikleid, mida on avaldatud ka Viimsi Teatajas. Valeria laulab Viimsi gümnaasiumi segakooris ning on koolibändi kooshoidjaks, sealhulgas esineb tihti laval solistina.

Robert Pappel

Robert tegeleb Pauligi heategevusprojektiga, mille raames kogutakse kohvipuru. Eesmärk on toetada Haiba lastekodu. Robert on alates suvest olnud üks projekti eestvedajaid Viimsis.

Eliisabet Kool

Eliisabetil on silmapaistvad saavutused suusatamises, ta on tegelenud treeningutega alates 2011. aastast. Eelmisel hooajal oli ta Eesti edukaim noorsportlane Eesti noorte meistrivõistlustel, võites N16 vanuseklassis kolm erinevat MV-etappi, võistkondliku hõbemedali teatesuusatamises ning Alexela Noortesarja medaleid. Eliisabet Kool on Eesti noorte murdmaakoondise liige.

Ron Antero Borissov

Ron Antero on tulnud Eesti meistriks M16 vanuseklassi 3 x 5 km teatesõidus. Ta on saavutanud väga häid tulemusi, esindades Haabneeme kooli erinevatel võistlustel.

Maribel Rannala

Maribel on aktiivne, väga hea õppeedukusega ja sportlik. Silmapaistvad tulemused on tal Haabneeme kooli esindamisel jooksu- ja suusavõistlustel, pallimängudes ning maastikurattasarjas.

Lisaks pälvisid tunnustuse:
Richard Marcus Arge
Kaspar Martin
Nora Kurisoo
Olga Simagina

Komisjon ootab taas uusi ettepanekuid ja põhjendatud taotlusi!